LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 352
  • 2,983,603

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (5)

  13/07/2017

>> Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (4)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK  chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp: Cách đặt câu hỏi sau nhé:

Dùng cấu trúc cho sẵn trong ngoặc đơn viết lại câu:

1. 啤酒喝汽水,你喝哪种?(用“是......还是”改写句子)

2. 你喜欢这个电影节目吗?(改成正反疑问句)

3.  玛丽的汉语水平越来越高了。(用疑问代词 “怎么样”提问)

4. 黑板上的字看地庆祝吗?(改成正反疑问句)

5. 我明天要去听课,你怎么样?(用“A不A+呢?”格式改写)

6. 这份考试卷是一班的,还是二班的?(用疑问代词“几”提问)

7. 我用什么办法解释你才能明白?(用疑问代词“怎么”提问)

8. 你知道小张的身高吗?(用“多”提问)

9. 我可以看看你的笔记本吗?(用“......可以吗”提问)

10. 要是他不愿意来怎么办?(用“呢” 提问)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kế quả.

Đáp án:

1. 你是喝啤酒还是和汽水?

2. 你喜欢不喜欢这个电视节目?

3. 玛丽的汉语水平怎么样了?

4.黑板上的字看得清楚看不清楚?

5. 我明天要去听课,你去不去呢?

6. 这份考试卷是几班的?

7. 我怎么解释你才明白呢?

8. 你知道小张多高啊?

9. 我看看你的笔记本,可以吗?

10. 要是他不愿意来呢?

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉhọc tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

 

Bình luận

Tin tức mới