LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1676
  • 3,152,717

Bài tập sửa câu sai (8)

  24/08/2017

>> Bài tập sửa câu sai (7)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái. tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng tại Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK sửa câu sai theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái sau nhé:

Sửa câu sai:

1. 他刚来中国一年,但说汉语得很清楚。

2. 他养得那只可爱的小鸟很好。

3. 他们三个人谈了很多情况,谈得热闹。

4. 他把老师气不得了。

5. 爷爷气眼睛都瞪得圆了。

6. 听说这次的汉语水平考试难极。

7. 同学们都写汉字写得挺不错的。

8. 难怪他笑得慌,他妈妈来了。

9. 累要命,他还继续干。

10. 他打呼噜很响,别人不能睡觉。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 他刚来中国一年,但说汉语说得很清楚。

他刚来中国一年,但汉语说得很清楚。

2. 他养的那只可爱的小鸟很好。

他把那只可爱的小鸟养很好。

3. 他们三个人谈了很多情况,谈得很热闹。

4. 他把老师气得不得了。

5. 爷爷气得眼睛都瞪得圆了。

6. 听说这次的汉语水平考试难极了。

听说这次的汉语水平考试难得很。

7. 同学们写汉字都写得挺不错的。

8. 难怪他笑得那么开心,他妈妈来了。

9. 累得要命,他还继续干。

10. 他打呼噜打很响,别人不能睡觉。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng tại Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới