LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1658
  • 3,152,699

Bài tập đọc hiểu HSK (13)

  02/05/2018

>> Bài tập đọc hiểu HSK (12) 

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (13) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân:

1.你要是见到他,费心把这封心交给他。

     A 花费心思        B 心目           C 心情           D 眼睛里

2.遇上这样的麻烦事,可够让你上脑筋的。

     A 伤心            B 难过           C 费脑筋         D 不舒服

3.他生活的圈子比较小,认识的人也不太多。

     A范围             B 环境           C 朋友           D 土地

4.服药之后,病人觉得稍微好过了一点儿。

     A 容易过          B 超过           D 舒服           D 健康

5.这种小玩具我有好些呢,你喜欢就拿一个去吧!

     A 好一点儿        B 许多           C 更好的         D 一些

6.你有什么困难,只管对我说,不要不好意思。

     A 只要            B 不管           C 尽管           D 必须

7.在电影院看电影不如在家看电视。

     A 不象   D 不比  C 表示看电视比看电影好   D 不能比较

8.教室里静悄悄的,一点儿动静也没有。

     A 动作很安静      B 动和静         C 说话声         D 声音

9.有事你可以去问问老李,他可是老北京了。

     A 很熟悉北京的人                  B 北京的老人

     C 常住北京的人                     D 在北京住过的人

10.任何一种语言都不是轻易可以学好的。

     A 轻松容易        B 简单           C 努力           D 轻视

11.孩子们听说明天去春游,又跳又唱,高兴得不得了

     A 了不得了        B 不好了         C 不可以   D 表示程度极高

12.妹妹交的这个朋友说话很实在

     A 的确            B 老实           C 真实           D 实际

13.今天去清华大学正好顺风,骑车会很省力。

     A 一路顺风        B 顺利           C 与风向相同     D 顺便

14.顺着这条路一直走,第二个路口向右转就是学校。

     A 沿着            B 依顺           C 顺次           D 顺便

15.今天天气很好,飞机准时起飞,能够正点到达。

     A 正确时间        B 正好           C 准时           D 保证时间

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (13) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.A  2.C  3.B  4.D  5.B  6.C  7.C  8. C

9.A  10.B  11.D  12.B  13.C  14.A  15.C

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới