LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 431
  • 2,983,683

Bài tập điền từ vào chỗ trống (5)

  20/04/2017

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội của chúng tôi làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

选词填空: Bài tập điền từ (5)

其余   稍   定期   填   联系   住   起来

1. 总经理马上就来,请您______等一下儿。

2. 我把手机号给你,我们可以随时______。

3. 除了玛丽病了没来,______的同学都来了。

4. 不用的钱先存______吧,用的时候再取。

5. 这些钱你先存______还是存活期。

6. 请在这里______上你的名字、住址和联系电话。

7. 这个词我总记不______。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập điền từ này trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1. 稍   2. 联系   3. 其余   4. 起来   5. 定期  6. 填  7. 住

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

>> Bài tập điền từ vào chỗ trống (3-4)

Bình luận

Tin tức mới