LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 273
  • 2,983,524

Bài tập đọc hiểu HSK (3-4)

  25/03/2017

Bài tập đọc hiểu HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Bài tập đọc hiểu HSK (4)

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.咱们顾说话了,都坐过站了。

     A 明亮       B 仅      C 只          D 光明

2.那么多的书,怎么一会儿就全卖光了。

     A 卖完                 B卖得光明正大

     C 卖得风光             D 卖很干净

3.他眼下最缺的是时间和精力。

     A 眼睛下边    B 过去   C 目前       D 当时

4.这箱苹果有六十几斤。

     A 害怕       B 担心    C 可怕        D 也许、恐怕

5.她知道办错了事,心里很难受

     A 难以忍受   B 不舒服  C 难以接受    D 心里不痛快

6.你呀,快三十岁了,怎么个人问题还没解决呀?

     A 自己的事             B 一个人的问题

     C 婚姻问题             D 个别问题

7.他眼睛不太好,远处的东西看不清楚。

     A眼睛有病   B 近视眼  C 眼光高      D 眼睛不舒服

8.我省今年又了两所大学。

     A 创建       B 设立    C 置备        D 建造

9.下课以后,大家抢着教师练习口语对话。

     A 赶紧       B 争取    C 争先        D 争夺

10.别说,你还真有两下子

     A 表示不满   B 表示赞许 C 表示看不起  D 表示不在乎

11.他现在每一个月的收入是很可观的。

     A 乐观   B 值得看  C表示达到较高程度  D 可以观看

12.他的话让小李听了心里很不是滋味儿

     A 味道不好   B 不舒服  C 没有味道    D 味道不对

13.提起他的学习成绩来,差不多人人都要竖起大拇指

     A 表示赞扬   B 表示尊敬  C 表示同意   D 表示祝贺

14.听说小黄跟女朋友“吹了”。

     A 吹蜡烛     B 吹牛    C分手        D 闹别扭

Bài tập đọc hiểu HSK (3)

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.根据市场调查,现在这种毛衣在市场上十分抢手

     A 被人抢走       B 畅销           C 好看        D 好买

2.小明实在太顽皮了,所有老师见了他都头疼

     A 头很疼         B 感冒        C 为难、发愁     D 害怕

3.他说别人不对,从来不承认自己也有错误。

     A 一直           B 只、总是       C 最爱        D 没有剩余

4.他身体也太弱了,动不动就感冒发烧

     A 活动就感冒发烧                  B 活动不活动都会感冒发烧

     C 经常感冒发烧                    D 不活动也感冒发烧

5.他最大的毛病就是马虎大意,做事不仔细。

     A 疾病           B 缺点           C 问题        D 特点

6.为了一点儿小事,他们俩又闹翻了。

     A 热闹极了       B 吵架           C 打架        D 闹崩了

7.他的宿舍真整洁,哪儿哪儿都那么干净。

     A 所有地方       B 哪儿           C 什么地方    D 哪里

8.你汉字写得真漂亮!哪儿的话

     A 什么地方的话                    B 某个地方的话

     C 表示谦虚                       D 哪儿才说这种话

9.你说这办法不行,我要试试。

     A 不是           B 表示否定       C错误        D 必须、一定

10.我上次生病,落下了好几课,真让人着急。

     A 遗漏           B 下降           C 丢失        D 落后

11.他的汉语发音很成问题

     A 成为问题       B 有问题         C 很困难      D不太好

12.这种药很的。

     A 灵活           B 灵验           C 灵巧        D 灵便

13.今天没时间了,改天我们去看您。

     A 明天      B 改变天气       C 以后某一天      D 改成一天

14.这会儿,他觉得睡觉比吃饭更要紧

     A 要求紧张          B 要紧急      C 重要        D 严重

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành bài tập đọc hiểu trong đề thi HSK trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án:

Bài tập đọc hiểu HSK (4)

1.C  2.A  3.C  4.D  5.B  6.C  7.B  8.B  9.B  10.B  11.C  12.B  13.C  14.C

Bài tập đọc hiểu HSK (3)

1.B  2.D  3.B  4.C  5.B  6.B  7.A  8.C  9.D  10.D  11.B  12.B  13.C  14.C

Hết.

>> Bài tập đọc hiểu HSK (2)

Bình luận

Tin tức mới