LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 12
  • 178
  • 3,881,789

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4)

  04/10/2017

>> Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (3)

Với mục đích làm phong phú thêm nguồn tài liệu học tiếng Trung, đặc biệt là bài tập về từ vựng HSK, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK.

Chỉ với 13-15 từ được xếp theo alphabet giống như từ điển cho mỗi phần, nhưng lại có rất nhiều dạng bài tập khác khau để giúp bạn vừa ôn luyện ngữ pháp vừa củng cố từ vựng cho bản thân khi ôn thi HSK hay tự học tiếng Trung online.

Hôm nay, các bạn đã đang và sẽ học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh hãy làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4) sau nhé:

Trước tiên các bạn hãy học những từ mới sau nhé:

Bây giờ bắt đầu làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4):  

I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn:

1,这篇文章很难,我看了两(              ),还没看懂。

2,现在几点了?我的(              )停了。

3,我(               )努力学习,才能考上大学。

4,他今天(                     )得非常好。

5,明天必须8点出发,时间不能(             )了。

6,几个月不见,你就(              )国家干部了。

7,我两年没来北京,北京的(                )可真大呀!

8,他坐在床(                   )看书,手里拿着一枝(               )。

9,昨天的文艺(                    )真好看。

10,今天下午的会上老师(                      )了我们。

11,我(                      )不同意他的意见。

II. Điền A hoặc B vào chỗ trống:

1. A.变            B.变成

(1)这个孩子几年不见,就______________大人了。

(2)开会的时间不能再_____________了。

2. A,变化        B.改变

(1)过去的二十年,中国发生了很大_____________。

(2)要想学好汉语,你必须 _______________ 你的学习方法。

3. A.表示            B.表现

(1)他的这次访问是一种友好的______________。

(2)在这次活动中,他_______________得很好。

4,A.表演            B.演出

(1)祝大家______________成功。

(2)今天你______________得非常好。

5,A.遍            B.次

(1)这种药片每天三_____________,每______________一片。

(2)这篇课文我读了两_______________了。

(3)老师!请您再说一_______________。

(4)我每_______________到你们家,你妈妈都是那么客气。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh  - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4) và hãy bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

I - 1.遍  2.表 3.必须  4.表现  5.变  6.变成  7.变化  8.边-笔 9.表演 10.表扬 11.表示

II – 1. (1)B (2)A;  2. (1)A (2)B;  3. (1)A (2)B;  4. (1)B (2)A; 

5. (1)B-B (2)A (3)A (4)B

III - 1.B;  2.C;  3. B;  4. A;

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới