LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1664
  • 3,073,371

Bài tập sắp xếp từ thành câu (13)

  03/02/2018

>>Bài tập sắp xếp từ thành câu (12)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Câu bị động.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1,做   已经              演出             准备

2,毯子   送     我们                        伤员               了

3,只有    所有的       专家         这个          通过     方案

4,了     树叶               地上              干净     工人          都

5,他          这么          工作                  累

6,都               学生们         成绩        回国

7,撞    马路     那个                      盲人     汽车     伤

8,有的    大风    街上                昨晚       广告牌       刮

9,已经    了        两个                      小时      路

10,下游    了               小船             在河边     大水        的    

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.演出的准备都已经做好了。

2.我们带的毯子都被送去给伤员了。

(我们带的毯子都被送给伤员去了。)

3,所有的方案里只有这个被专家通过了。

4,落在地上的树叶都叫工人扫干净。

5,他被这么重的工作累病了,

6,学生们的成绩都被寄回国了

7,那个盲人过马路时被汽车撞伤了。

8-街上有的广告牌被昨晚的大风刮倒了。

9,这条路已经被堵了两个小时了。

10,停在河边的小船被大水冲到下游去了。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới