LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 287
  • 2,983,538

Bài tập điền từ vào chỗ trống (3-4)

  25/03/2017

Với các từ cho sẵn, bài tập điền từ vào chỗ trống giúp bạn tự học tiếng Trung online hiệu quả, nhanh chóng.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

选词填空: Bài tập điền từ vào chỗ trống (4)

最少  小摊儿  来  制造  砍价   别的  进口  算了  讨价还价  名牌儿

1. 我刚来时,不知道中国的商店可以­­­_____。

2. 对商店这种可以_____的做法我很不习惯。

3. 要不要_____杯咖啡?

4. 我觉得要达到HSK中级,_____要掌握5000个词。

5. _____我都有了,现在还需要一个电子词典。

6. 别叫她了,她不去_____,我们去吧。

7. 要买电脑的话,最好要_____的。

8. 你的电脑是_____的,我们这里没有零件,修不了。

9. 在_____上买东西,便宜是便宜,但是不一定好。

10. 在我们国家的市场上,很多日用品都是中国_____的。

选词填空: Bài tập điền từ vào chỗ trống (3)

办  对面  声  植物  刚  错  出示  下  准备  抱

1. 对不起,我打_____电话了。

2. 院子里除了种花,种一些绿色_____也很好。

3. 你觉得这件事怎么_____好?我想听听你的意见。

4. A:那位_____小孩儿的女士,请到这边来坐吧。

B:谢谢!

5. _____一站植物园,去植物园的乘客请准备下车。

6. 坐在玛丽_____的那个小伙子是谁?

7. _____来中国的时候,我连一句汉语都不会说。

8. 我_____考HSK,不知道什么时候报名。

9. A:你走的时候叫我一_____。

B:好的。

10. 进去的同学,请_____一下你的学生证。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập điền từ này trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án bài tập điền từ vào chỗ trống khi bạn tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi.

Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện đáp án

Đáp án:

Bài tập điền từ vào chỗ trống (4)

1. 讨价还价  2. 砍价  3. 来  4. 最少  5. 别的 6. 算了  7. 名牌儿  8. 进口  9. 小摊儿  10. 制造

Bài tập điền từ vào chỗ trống (3)

1.错 2.植物 3.办 4.抱 5.下 6.对面 7.刚 8.准备 9.声 10.出示

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

>> Bài tập điền từ vào chỗ trống (2)

Bình luận

Tin tức mới