LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 487
  • 2,983,739

Hoàn thành câu (7)

  13/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK  chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng. tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK hoàn thành câu theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng. sau nhé:

Hoàn thành câu theo yêu cầu trong ngoặc đơn:

1. 这件衣服太贵了,她___________。(可能补语)

2. 这可是一个秘密,___________。(可能补语)

3. 树林里好像有人,但___________。(可能补语)

4. 听了马林的话,他都快___________。(结果补语)

5. 他但虽然很聪明,但这么乱的帐___________。(可能补语)

6. 放学以后,我就___________。(结果补语)

7. 经过一段时间的锻炼,我真的___________。(数量补语)

8. 因为___________,所以我没赶上班车。(数量补语)

9. 今天我起___________,可能要迟到了。(结果补语+数量补语)

10. 这件事很重要,你应该亲自___________。(数量补语)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kế quả.

Đáp án:

1. 这件衣服太贵了,她买不起。

2. 这可是一个秘密,说不得。

3. 树林里好像有人,但看不清楚。

4. 听了马林的话,他都快气晕了。

5. 他但虽然很聪明,但这么乱的帐也算不过来。

6. 放学以后,我就再也没看见张明。

7. 经过一段时间的锻炼,我真的瘦了五公斤。

8. 因为晚了半个小时,所以我没赶上班车。

9. 今天我起晚了十分钟,可能要迟到了。

10. 这件事很重要,你应该亲自去一趟。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới