LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1612
  • 3,073,319

Bài tập điền từ vào chỗ trống (8)

  11/10/2017

>>Bài tập điền từ vào chỗ trống (7)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

烤鸭       齐      聚      随便      尝     庆祝     哎呀   干杯   点菜    无所谓

1. 今天晚上我想请几个朋友______一______,你也来吧。

2. 你不是在这个饭店吃过吗?你也来______吧。

3. 为______我们两国建交五十周年,明天大使馆有个招待会,想请您参加。

4. 为我们两国人民的友谊______!

5. 再等一会儿吧,我们的人还没有到______呢。

6. 我常听中国朋友说,不到长城非好汉,不吃______很遗憾,来北京当然要吃烤鸭了。

7. ______,快八点了,今天又要迟到了。

8. 你______一______这个菜怎么样?。

9. 你想吃什么就要什么吧,我______什么都可以。

10. 请大家______点儿,就像到自己家里一样。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (8) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án

1.聚-聚  2.点菜  3.庆祝  4.干杯  5.齐  6.烤鸭  7.哎呀  8.尝-尝  9.无所谓  10.随便

 

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới