LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1645
  • 3,152,686

Bài tập đọc hiểu HSK (5)

  09/04/2017

Bài tập đọc hiểu HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.他这个人说话不算数,你最好别相信。

     A 不认数  B不懂数学 C 不把握、不可信    D不会算数

2.老王一向不喜欢喝酒。

     A 一定   B 一个方向 C 从来        D 一直

3.买这家商店的货你的满意。

     A 包装   B 包围    C 负责        D 担保

4.这场比赛真没劲!两个队的水平差不多了。

     A 没有意思  B 没有力气 C 没有精神   D 没兴致

5.我最烦跟这种人打交道了。

     A 交谈  B交往、来往 C交换经验   D 交朋友

6.听说小花和小陈在谈朋友呢

     A 搞对象     B 谈论朋友 C 交朋友    D 与朋友谈论

7.快说,你家那位在哪儿工作?

     A 同事   B 孩子    C 爱人        D 情人

8.最近太累了,还要两个月才能放寒假呢!

     A 痛苦   B 忍受    C 艰苦        D 继续

9.这些菜,白给我,我都不吃。

     A明白地给我                       B 轻视地给我

     C 不白给我           D 白送礼给我

10.别争了,我们请老师来说句公道话,到底谁错。

     A公共道德            B 公认的道理

     C 公正合理的话         D 公开的话

11.你呀,一看见棋盘手就

     A 手有病     B 难受    C 想下棋    D 不舒服

12.你看,他们俩个挺谈得来的。

     A 能一起谈话       B 一起来交谈

     C 喜欢谈论           D 有话要谈

13.这么多菜,我不是客气,而是实在吃不下去了。

     A 吃饱   B 不能吃  C 不好吃 D 不喜欢吃

14.还是家乡的饭菜可口

     A 合适自己口味 B 可以吃   C 味道好     D 可口可乐

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài đọc hiểu trong đề thi HSK trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh. (Bôi đen từ “Đáp án”đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án:

1.C  2.C  3.D  4.A  5.B  6.A  7.C

8.B  9.D  10.C  11.C  12.A  13.B  14.A

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung chúng tôi nhé.

>> Bài tập đọc hiểu HSK (3-4)

Bình luận

Tin tức mới