LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1621
  • 3,073,328

Bài tập sắp xếp từ thành câu (4)

  30/06/2017

>> Bài tập sắp xếp từ thành câu (3)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Định ngữ:

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 中国  北京  一个  是 城市  最大  文化  的

2. 泥巴  小明  捏  插  许多  花  的  用  了  花瓶

3. 的  夜里  1月  是 气象  星期三  这 1998年  资料  28日

4. 的  非常  他  两岁  弟弟  刚  可爱

5. 50年代  是  工作  教师  她  参加  老  的

6. 木质  客厅  一座  里 摆着  的  大  座钟  古老

7. 一个  漂亮  武太太  的  年轻  有  聪明  女儿

8. 那位  穿  的  高  黑  老师  衣服  个子  找  你

9. 一  买了  鲜红  大 玫瑰  他  束  的

10. 季节  的 秋高气爽  是  北京  10月  阳光灿烂  一个  的

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 北京市中国一个最大的文化城市。

2. 小明用泥巴捏了许多茶花的花瓶。

3. 这是1998年1月28日星期三夜里的气象资料。

4. 他刚两岁的弟弟非常可爱。

5. 她是50年代参加工作的老教师。

6. 客厅里摆着一座古老的木质大座钟。

7. 武太太有一个年轻聪明漂亮的女儿。

8. 那位穿黑衣服的高个子老师找你。

9. 他买了一大束鲜红的玫瑰。

10. 北京的10月是一个秋高气爽阳光灿烂的季节。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới