LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 1744
  • 3,152,785

Bài tập đọc hiểu HSK (8)

  25/08/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (7)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (8) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.有事儿请假是允许的,不过总是请假就不好了。

  A 都是      B 一向     C 经常       D 只是

2.这种样式是现在最时兴的。

  A 兴奋      B 流行     C受欢迎      D 新颖

3.你那辆破车,我可不敢开。

  A 破坏的车子 B 破旧的车子C 不太好的车子D 打破的车子

4.小王平时晚上十一点半睡觉,要是周末可就没准儿了。

  A 不一定    B 不准确   C 没把握     D 没标准

5.你可不小看他,他的英文水平的确不错。

  A 注意看    B 留心看   C 小心地看   D 轻视

6.从沈阳到杭州,坐火车怎么也得三十几个小时。

  A 怎样得到  B 至少需要 C 甚至需要   D 最多需要

7.他哪里知道,为了帮他买书,教师跑遍了附近的书店。

  A 从哪儿知道 B 怎么才知道  C 在哪儿知道  D 不知道

8.啊里和小王一般高。

  A 平等      B 平常     C 普通       D 一样

9.院长不在,这件事还定不下来。

  A 规定      B 稳定     C 决定       D 约定

10.这么远的路,同学们实在走不动了。

  A 停下来  B 没力气继续走     C 不能走 D 不好走

11.他抱着试试看的想法去学习气功。

  A 拥抱      B 怀抱     C 心里存着   D 拿

12.我看这种药能治好他的病。

  A 观察      B 看见     C 认为       D 发现

13.中文底子不好,学中医是很困难的。

  A 水平      B 成绩     C 基础       D 能力

14.开车时必须集中注意力,一点也不能大意。

  A主要意思   B 疏心     C 小心       D 担心

15.他吃东西不注意卫生,现在吃得坏肚子了。

  A 肚子受伤  B 肚子不舒服  C 腹泻    D 不好的肚子

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (8) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.C  2.B  3.B  4.A  5.D  6.B  7.D  8. D  9.C  10.B  11.C  12.C  13.C 14.B  15.C7.C  8.A  9.C  10.B  11.C  12.C  13.D  14.A  15.B

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới