LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 1471
  • 4,079,874

Bài tập từ đồng nghĩa (5)

  27/04/2017

>> Bài tập từ đồng nghĩa (4)

Muốn nói siêu viết giỏi tiếng Trung, ngoài việc nắm chắc ngữ pháp, thì vốn từ vựng phong phú cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Cách tăng vốn từ vựng nhanh nhất khi học tiếng Trung là học từ đồng nghĩa, bởi với 1 nghĩa chúng ta có thể biết thêm một hay nhiều từ hơn.

Vậy, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) giới thiệu với tất cả những bạn đã và đang học tiếng Trung bài tập từ đồng nghĩa sau:

I. Nối từ đồng nghĩa

1.感受                                     A.预报

2.预告                                     B.体验

3.观察                                     C.了解

4.可能                                     D.战胜

5.克服                                     E.按时

6.准时                                     F.越过

7.跨过                                     G.显然

8.明显                                     H.保卫

9.保护                                     I.挑选

10.选择                                   K.也许

II. Nối từ trái nghĩa

1.真实                                     A.浅薄

2.深刻                                     B.虚假

3.连接                                     C.断开

4.保存                                     D.不到

5.超过                                     E.扔掉

III. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân

1.能不能告诉我你去西部的感受。(_____)

2.我们能自己克服这些困难。(_____)

3.在北京旅行的时候,你观察到了什么》(_____)

4.这个城市可能没有高级饭店。(_____)

5.明天的会议非常重要,希望大家准时参加。(_____)

6.从这儿去那个学校要跨过两座山。(_____)

7.他明显不是一个真正的企业家。(_____)

8.孩子们用自己的方式保护自己的权利。(_____)

9.他在很多菜种选择了一个最便宜的。(_____)

10.昨天电视预告了今天有雨。(_____)

Trung tâm tiếng Trung BK chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập từ đồng nghĩa này trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi- nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án Bài tập từ đồng nghĩa (5) khi bạn tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện đáp án).

Đáp án 

I.Nối từ đồng nghĩa

1.体验  2.预报  3.了解 4.也许 5. 战胜  6.按时  7.越过  8.显然  9.保卫  10.挑选

II. Nối từ trái nghĩa

1.虚假  2.浅薄  3.断开  4.不到  5.扔掉

III. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân

1.体验 2.战胜3.了解4.也许 5.按时 6.越过 7.显然 8.保卫 9.挑选 10.预报

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới