LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 360
  • 2,983,611

Bài tập sắp xếp từ thành câu (14)

  24/04/2018

>>Bài tập sắp xếp từ thành câu (13)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Câu so sánh.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1.写   不像   她  字  得  你  那么   写  整齐

2.没有 爱  弟弟   游泳   她  那么

3.她   不  方法   一样   跟  的  别人的

4.故事 讲  她  的  有意思    书上的      比  更

5.考试 不比   轻松   以前   以后   我  考试

6.去      多  我  她  比  长城   一次   过

7.得      晚上   清楚   白天   比  看  更

8.他      得  胖  吃  越来越    得  多  长  越来越

9.有用 他  教  你  不如   他  告诉   方法   答案   更

10.和      买  背包   一样的     大家   了  他  一个

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.她写字不像你写得那么整齐。

(你写字不像她写得那么整齐。)

2.她没有弟弟那么爱游泳。

(弟弟没有她那么爱游泳。)

3.她的方法跟别人的不一样。

(别人的方法跟她的不一样。)

4.她讲的故事比书上的更有意思。

(书上的故事比她讲的更有意思。)

5.我考试以后不比考试以前轻松。

(考试以后我不比考试以前轻松。)

6.我比她多去过一次长城。

(她比我多去过一次长城。)

7.晚上比白天看得更清楚。

(晚上看得比白天更清楚。

白天看得比晚上更清楚。

白天比晚上看得更清楚。)

8.他吃得越来越多长得越来越胖。

9.你告诉他答案不如教他方法更有用。

10.他买了一个和大家一样的背包。

(他买了一个背包和大家的一样。)

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới