LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1634
  • 3,073,341

Bài tập điền từ vào chỗ trống (7)

  22/08/2017

>> Bài tập điền từ vào chỗ trống (6)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

原来  利用  国外  推荐  如果  如愿  打扰  搬  旅游  难怪

1. 把这张桌子______到外边屋子去吧。

2. 对不起,又______您半天。

3. 他已经搬家了,早就不住______的地方了。

4. 我想再到中国去______一次。上次去看的地方太少了,连桂林都没去。

5. 我______假期在这个公司打工,当翻译兼导游。

6. ______我怎么打也没人接,原来他搬家了。

7. 这次你可______了,又有机会到中国去了。

8. 老师,我想报考北大的研究生,您能不能给我写封______信?。

9. 在______生活,不会外语太难了,所以我一定要掌握一门外语。你没有在______生活过,你就不知道不会外语的难处,所以我决定去留学,就是想掌握一门外语。

10. ______口语不好,很难找到理想的工作。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (7) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án

1.搬  2.打扰  3.原来  4.旅游  5.利用  6.难怪  7.如愿  8.推荐  9.国外-国外  10.如果

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới