LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1734
  • 3,073,441

Bài tập sắp xếp từ thành câu (8)

  26/08/2017

>> Bài tập sắp xếp từ thành câu (7)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ trình độ và Bổ ngữ trạng thái.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 舞  好  她  得  的  极了  跳

2. 得  很  我们  高兴  听

3. 啰嗦  那位  激动  老人  得  真  手

4. 我  今天  胃  极了  的  疼

5. 好  我  打  不  的  乒乓球  得  太

6. 好  今天  感觉  了  多  我

7. 把  得  他  的  洗  衣服  干干净净

8. 我们  怎么样  你  得  知道  做  都

9. 漂亮  我  买  极了  的 衣服  新

10. 得  门  大楼  严严实实  的  锁

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 她的舞跳得好极了。

2. 我们听得很高兴。

3. 那位老人激动得手指啰嗦。

4. 今天我的胃疼极了。

5. 我的乒乓球打得不太好。

6. 今天我感觉好多了。

7. 他把衣服洗得干干净净的。

8. 你做得怎么样,我们都知道。

9. 我新买的衣服漂亮极了。

10. 大楼的门锁得严严实实的。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới