LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 1045
  • 4,079,448

Bài tập điền từ vào chỗ trống (9)

  23/11/2017

>>Bài tập điền từ vào chỗ trống (8)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

相信       有说有笑       未必      表示      举办      玩具      部分      其实         

1,你看这些________小狗多可爱。

2,不知道你注意过没有,每年五月十八日这天,_________大街都是结婚的彩车。

3,其实,谁也不会________,吃一碗长寿面就能长寿,这不过是民间的一种风俗。

4,这件事她________不知道,只是不愿意说就是了。

5,你看他像中国人,___________他也是外国留学生。

6,    A:我真不明白,你离开家,到那么远的地方去留学,_________的是什么?

         B:我就是想到中国去看看,想了解这个国家的历史和文化。

7他多次________想跟我交朋友,我都没有答应,因为我已经有男朋友了。

8,昨天我们为安娜_________了一个生日晚会,同学们都参加了,大家有说有笑,可热闹了。

9,昨天的生日晚会上,同学们_________,我过得非常愉快。

10,大________留学生都是自费来中国学习的。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (9) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1.玩具  2.满  3.相信  4.未必  5.其实  6.图  7.表示  8.举办  9.有说有笑  10.部分                  

 

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới