LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1588
  • 3,073,295

Bài tập đọc hiểu HSK (1)

  10/03/2017

Bài tập đọc hiểu HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

I. Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.老马现在不在,上个月就回老家了。

   A 马场       B 旧家        C 农村      D 故乡

2.别说话了,人家还要学习呢。

   A 一直       B 经常        C 年岁大    D 旧

3.欢迎各位专家光临我们公司。

   A 就业       B 来到        C 投资      D 研究

4.她把一生的幸福都寄托在丈夫身上,可丈夫却辜负了她。

   A 相信       B 不相信      C 对不住    D 对得住

5.连票都没订就想坐硬卧,没门儿

   A 没有门     B 没关系      C 不可能    D 没问题

6.大家只是交交朋友,玩儿玩儿,你怎么动真格的啦。

   A 严格的                   B 严肃的   

   C 实在的、认真的           D 虚假的、随便的

7.她今天巡诊去了,你晚上再来电话吧。

   A 去医院请医生为自己看病   B 去各处为病人看病

   C 在诊室里为病人看病        D 请医生来自己家为自己看病

8.你放心,他一会儿就回来的,不会有的。

   A 办的事     B 做事        C 事情      D 意外的事

9.大家不过说句玩笑话而已,何必当真哪!

   A 必须       B 不必        C 一定      D 怎么样

10.别跟他过不去了,不管怎么说,大家还在一起生活了那么多年呢。

   A 不去那儿   B 分离        C 合作      D 意思

11.不能再拖了,快拿注意吧!

   A 做决定     B 提意见      C 想法      D 意思

12.她照顾你这么多年,你这样对待她,太不够意思了。

   A 懂意义     B 合情理      C 够情意    D 理解

13.这真是前所未的新鲜事。

   A 嗅         B 听          C 看        D 问

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài đọc hiểu trong đề thi HSK.

Dưới đây là kết quả làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

1.D   2.A   3.B   4.C   5.C   6.C   7.B  

8.D   9.B   10.B  11.A   12.C   13.B

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Bình luận

Tin tức mới