LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1716
  • 3,073,423

Bài tập sắp xếp từ thành câu (11)

  09/12/2017

>>Bài tập sắp xếp từ thành câu (10)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ động thái.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1,这件事            很早        听说

2,着        一个        手里        箱子    很重

3,上个月    认识        朋友    在上海            一位    

4,在    武汉大学        四年    电子专业    学习        

5,茶        马路边            下棋    老人                很多

6,坐                同学们            教室里        

7,朋友    一副            眼镜        田中    黑边    

8,一次    上星期            杨教授                    

9,吃        这么            高级的饭店                    从来        

10,一直        玛丽                这么    机会            

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1,这件事我很早就听说过。(我很早就听说过这件事。)

2,他手里拎着一个很重的箱子。

3,上个月我在上海认识了一位新朋友(我上个月在上海认识了一位新朋友。)

4,他在武汉大学学习了四年电子专业。

5,马路边有很多老人喝着茶下棋。

6,同学们没在教室里坐着。

7,田中的朋友戴着一副黑边眼镜

8,上星期杨教授和我见过一次面。(上星期我和杨教授见过一次面。杨教授和我上星期见过一次面。我和杨教授上星期见过一次面。)

9,我还从来没在这么高级的饭店吃过饭呢。

10,玛丽一直没遇到过这么好的机会。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới