LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 1415
  • 4,079,818

Bài tập chọn câu đúng sai (1)

  04/05/2017

Để giúp các bạn ôn tập và tự kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình, hôm nay, các học tiếng Trung bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập Chọn câu đúng sai sau nhé:

Trung tâm tiếng Trung BK chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập Chọn câu đúng sai (1) trên website của chúng tôi.

Chọn đúng (√) hoặc sai (×) cho các câu sau:

1.   (  ) A. 有您我身边,我可安心多了。

      (  ) B. 一开学,咱们就要安心下来学习了。

      (  ) C. 小宋总是不安心自己的工作。

      (  ) D. 我也想写文章,可就是安心不了。

2.   (  ) A. 我下午要进城办点儿事。

      (  ) B. 办事完我会马上回来。

      (  ) C. 你到底要办事什么?

      (  ) D. 我跟朋友一起出去办事。

3.   (  ) A. 有件事得请您帮帮忙。

      (  ) B. 我也想帮忙你,可我实在没空儿。

      (  ) C. 我能帮上你什么忙。

      (  ) D. 谢谢,你可帮了我的大忙了。

      (  ) E. 小许很热心,常常帮忙我。

      (  ) F.你看,我什么忙也没帮上。

4.   (  ) A. 你报名参加今年五月的HSK考试没有?

      (  ) B. 因为想去的人太多,我没有报上名。

      (  ) C. 报名完的同学在等着通知活动时间。

      (  ) D. 我没有时间,你去帮我报名一下儿好吗?

5.   (  ) A. 哥哥刚毕业,现在找工作。

      (  ) B. 他爸爸也毕业北京大学。

      (  ) C.他很担心自己的成绩毕不了业。

      (  ) D.崔英珍毕业于北京语言大学。

      (  ) E. 我哥哥毕业中学就参加工作了。

Và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án

1.  A.√   B.×   C.√   D.×

2.  A.√   B.×   C.×   D.√   E.×

3.  A.√   B.×   C.√   D.√   E.×   F.√

4.  A.√   B.√   C.×   D.×

5.  A.√   B.×   C.√   D.√   E.×

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới