LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 12
  • 1579
  • 3,073,286

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (3)

  24/05/2017

>> Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (2)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) giới thiệu bài tập ngữ pháp HSK  chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK viết lại câu ngữ nguyên nghĩa theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu sau nhé:

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa (theo yêu cầu trong ngoặc đơn):

1. 学生们正在上课呢?(用句尾语气词“吗”)

2. 他今天理发了。(用语气助词“吗”)

3. 我找不到我的书包了。(用表示“在哪儿”的句尾语气“呢”)

4. 今天没有听力课,对吗?(用句尾语气词“吧”)

5. 我觉得你是我哥哥的同学。(用句尾语气词“吧”)

6. 这辆车是谁的?(用句尾语气词“呀”)

7. 我昨天去过大使馆。(用句尾语气词“了”)

8. 刚才是晴天,现在正在下雨。(句尾语气词“了”)

9. 你打算去新疆还是去西藏?(语气词“呢”)

10. 你说开始的时候她没接受他的求婚,后来怎么样了?(用句尾语气词“呢”)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ là lúc xem kết quả học tiếng Trung với bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu (Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kế quả).

Đáp án:

1. 学生们正在上课吗?

2. 他今天理发了吗?

3. 我的书包呢?

4. 今天没有听力课吧?

5. 你是我哥哥的同学吧?

6. 这是谁的车呀?

7. 我昨天去过大使馆了。

8. 刚才是晴天,现在下雨了。

9. 你打算去新疆呢还是去西藏呢?

10. 你说开始的时候她没接受他的求婚,后来呢?

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới