LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 16
  • 387
  • 2,983,638

Bài tập đọc hiểu HSK (9)

  09/10/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (8)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (9) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.这孩子长相爸爸,性格妈妈。

            A 跟随            B 顺从            C 随和            D 像

2.哎!你这样酒后开车是要出事的。

            A 出车祸       B 发生问题   C 出现事情   D 车出毛病

3.怎么,你想那个女孩子。

            A 追赶            B 追求            C 追问            D 找到

4.凭着这股劲儿,他终于成功了。

            A 钻研            B 专心            C 穿过、进入           D 刻苦

5.你脸色这么难看,是不是病了?

            A 不美丽       B 难以看清   C 看起来很困难  D 异常

6.这种坏事儿是他干的。

            A 准确            B 完全            C 一定            D 标准

7.与其躺在那儿作白日梦,不如实实在在做点事。

            A白天睡觉               B 休息            C 幻想            D 白天作梦

8.现在生活水平提高了,几乎没有人挨饿了。

            A 靠近饥饿               B 忍受饥饿   C 担心饥饿   D 感受饥饿

9.夏天去武汉旅游简直是活受罪

            A 活着很苦               B 活动很困难           C 无法忍受   D 很不舒服

10.饿死我了,怎么还不吃饭呀!

            A 饿到极点了                       B 饿得不能活动

            C 饿得失去生命                   D 饿得昏过去了

11.有不下五百名同学参加这次活动。

            A 大约            B 不足            C 至多            D 不少于

12.怪不得他不着急走呢,原来他等人呢!

            A 不得抱怨               B 不要责怪   C 难怪            D 不感到奇怪

13.人无人嘛,你不能对他要求太过分了。

            A完整            B 善良            C 完美            D 完全

14.他可是特意从上海来哈尔滨看冰灯的。

            A 特殊            B 专门            C 故意            D 尤其

15.为这件事,我找过小王好几次了,可他不答应。

            A 坚硬            B 勉强            C 坚决            D 肯定

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (9) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.D  2.A  3.B  4.A  5.D  6.C  7.D  8.B   9.C  10.A  11.D  12.C  13.C  14.C  15.C

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới