LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 345
  • 2,983,596

Bài tập đọc hiểu HSK (11)

  14/12/2017

>> Bài tập đọc hiểu HSK (10)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (11) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân:

1,在座的客人他几乎都能叫出他们的名字。

A几个        B全部        C没几个        D差不多

2,这一年里,公司领导让她在家里照顾丈夫,并照常给她发放薪水

A奖金        B工资        C用水        D生活用品

3,这个地方太潮湿了,生了好多苔藓

A一种昆虫        B一种动物        C一种矿物        D一种植物

4,为了西部的经济开发,最近一些领导人正在西部地区巡视

A一动不动地看    B到各处察看    C认真地看        D观光

5,连续奋斗了四年,他终于如愿考上了大学。

A愿意        B符合愿望        C希望        D愿望

6,或迕是他的真诚感动了考官们,第二天他就接到了录用通知。

A也许        B或者        C许愿        D还是

7·你不可能小看他,他决不是你想象的那样。

A不看        B看重        C看轻        D难看

8,我跟他回窗四年,能不了解他吗?

A靠窗坐在一起    B在一起工作    C在一起生活    D在一起学习

9,小两口今天拌嘴,明天赌气,摩擦接连不断。

A两个人        B兄弟俩        C姐妹俩        D年轻夫妇

10,还提那件事干什么,我早把它丢在脑后了

A忘了            B保存        C记录        D记住

11,那是我有生以来见到的最豪华,最别致的化妆晚会。

A从出生到现在    B从记事到现在    C过生日的时候    D从出生到死亡

12,不是说大话,这种结果早在我的意料之中了。

A吹牛        B说笑话        C责备        D大声说话

13.他在这儿总是天打鱼,两天晒网的,考成这样就不错了。

A不停止地做    B一直坚持做    C时断时续,不能坚持        D做各种各样的事

14.你昨天给我提供的那个消息,已经成了《晚报》上的一(14)(15)有价值的新闻。

14        A条        B件        C种        D门

15        A太        B真        C很        D可

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (11) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.D  2.B  3.D  4.B  5.B  6.A  7.C  8. D

9.D  10.A  11.A  12.A  13.C  14.A  15.B

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới