LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1656
  • 3,073,363

Bài tập điền từ vào chỗ trống (6)

  10/06/2017

>> Bài tập điền từ vào chỗ trống (5)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

称  包装  再说  正好  销量  礼物  寄  正版  服务  本来

1. 我要去邮局______一个包裹。

2. 这些商品______得都很精美,但也有点儿浪费。

3. 全心全意地为顾客______,才能得到顾客的信任。

4. 我______一______,看体重减了没有。

5. 朋友过生日时,我要送给他一件精美的______。

6. 这里的衣服都是名牌儿,______就贵。

7. 光盘还是应该买______的,质量好。

8. 这种东西因为______大,所以比较便宜。

9. 我的生日是十月十八号,今年______是中秋节。

10. 我们还是去正规的音像店买吧,质量好,______那里也可以打折。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (6) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1.寄  2.包装  3.服务  4.称-称  5.礼物  6.本来  7.正版  8.销量  9.正好  10. 再说

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới