LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 1784
  • 5,292,024
Hiển thị
  27/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 2 Ẩm thực - Đồ ăn nhanh và Đồ ăn vặt

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Ẩm thực.

  26/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 2 Ẩm thực - Cơm bình dân và đồ uống

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Ẩm thực.

  24/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 2 Ẩm thực - Món ăn theo vùng miền

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Ẩm thực.

  21/02/2024

Kể chuyện thành ngữ tiếng Trung- Thỏ chết cáo thương

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh-tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu seri “Kể chuyện thành ngữ tiếng Trung”.

  18/02/2024

Nghìn lẻ một đêm-Quốc vương Shahriyar và nghìn lẻ một đêm

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh-tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu chuyện Nghìn lẻ một đêm

  17/02/2024

Nghe kể chuyện học tiếng Trung- Bàn Cổ và Nữ Oa

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh-tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu seri “Nghe kể chuyện học tiếng Trung” kèm bài tập.

  16/02/2024

Kể chuyện thành ngữ tiếng Trung- Ôm cây đợi thỏ

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh-tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu seri “Kể chuyện thành ngữ tiếng Trung”.

  15/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 1 Du lịch - 06 Chơi ở Trung Quốc

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề.

  14/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 1 Du lịch - 05 Mua sắm ở Trung Quốc

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề.

  11/02/2024

Hội thoại tiếng Trung: Phần 1 Du lịch - 04 Du lịch ở Trung Quốc

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu đoạn hội thoại tiếng Trung theo chủ đề.