LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 2
  • 1658
  • 3,073,365

Bài tập sắp xếp từ thành câu (7)

  05/08/2017

>> Bài tập sắp xếp từ thành câu (6)

>> Bổ ngữ kết quả

>> Bổ ngữ khả năng

>> Bổ ngữ danh lượng

>> Bổ ngữ thời lượng

>> Bổ ngữ động lượng

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ kết quả, Bổ ngữ khả năng và Bổ ngữ số lượng:

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 忙  了  我  最近  累  了  太  瘦  两公斤

2. 好  电影  看  当然  得  的  这么  下去  我

3. 孩子  吃  想  到  看  南瓜  就

4. 我  母亲话  的  把  在  记  心里  一定

5. 我  通  这件事  想  怎么  不  也

6. 许多  我  办法  想  他  说服  不  也  了  了

7. 天气  还  照  相  不  得  今天  这么  好  了  吗

8. 我  去  已经  回  了  三  上海  过

9. 这么  人  多  一个  孩子  照顾  过来  我  不

10. 了  的  他  游  下午  泳  昨天  一个

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1. 我最近太忙了,累瘦了两公斤。

2. 这么好的电影我当然看得下去。

3. 孩子看到南瓜就想吃。

4. 我一定把母亲的话记在心里。

5. 这件事我怎么也想不通。

6. 我想了许多办法也说服不了他。

7. 今天天气这么不好,还照得了相吗?

8. 上海我已经去过三回了。

9. 这么多孩子,我一个人照顾不过来。

10. 昨天他游了一个下午的泳。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới