LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1648
  • 3,152,689

Bài tập đọc hiểu HSK (12)

  05/01/2018

>> Bài tập đọc hiểu HSK (11) 

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập đọc hiểu HSK (12) này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online để tự kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân:

1.这种电池的寿命长达18个小时。

    A 年龄    B 活的时间    C 生存的年限    D 使用的期限

2.四十岁以上的人,是永远也不会忘记那段历史的。

    A 40岁左右    B 30多岁    C 41~49岁    D 不少于40岁

3.常到我这儿的不外乎是大卫、玛丽他们几个人。

    A 不是外人    B 不超过    C 除了…以外    D 不仅

4.实地考察得出的经验是最可信的。

    A 实际    B 实践    C 在现场    D 真实

5.张老师住院期间,学生们不时去探望他。

    A 不同时间    B 不断    C 没有时间    D 不定时

6.这支圆珠笔不太好使,请帮我换一支。

    A不容易使用    B 不太会使用    C用起来让人不满 D 不喜欢用

7.打听了几个人,王林好容易才找到小敏家。

    A 很容易    B 喜欢容易    C 很方便    D 很困难

8.祝您晚年幸福快乐。

    A明年    B 去年    C 老年    D 下半年

9.出入大厅时,请随手关门。

    A 顺从    B 顺便    C 任凭    D 跟随

10.人都到了,那么我们就开会吧。

    A 整齐    B 一致    C 齐全    D 同时

11.由于老师的帮助,他们的汉语节目表演得十分出色

    A 满意    B 有成绩    C 颜色好    D 格外好

12.今年春节,他们都想回老家过年。

    A 故乡    B 自己家    C 父母家    D 原来的家

13.人家小王自己都不担心,小黄急什么呀?

    A 指别人    B 指小黄    C 指小王    D 指小王的家

14.他离开北京十几年了,所以说话有一点儿地方口音。

    A 指此地    B 北京以外的地方 C 指北京    D当地

15.她喜欢自己思考问题,不轻易问别人。

    A 轻松容易    B 简单    C 很少    D 随便

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập đọc hiểu HSK (12) và bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.D  2.C  3.D  4.C  5.B  6.A  7.D  8. C

9.B  10.C  11.D  12.A  13.C  14.C  15.D

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới