LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 9
  • 111
  • 3,881,722

Bài tập Bổ ngữ trình độ (1)

  18/04/2017

Tiếp tục chuyên đề ngữ pháp các loại bổ ngữ trong tiếng Trung, sau khi giới thiệu lý thuyết về Bổ ngữ trình độ, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập Bổ ngữ trình độ để giúp các bạn đang học tiếng Trung, đang ôn thi HSK online trên website của chúng tôi có thể củng cố kiến thức và kiểm tra trình độ học tiếng Trung của mình.

Chọn động từ và hình dung từ kết hợp thành bổ ngữ trình độ điền vào chỗ trống (một từ có thể dùng nhiều lần)

Động từ: 写 听 做  游泳 睡觉 打扫 照 说

Hình dung từ: 认真 慢 晚 好 棒  干净 漂亮 流利

1. 他的汉字_______!

2. 英语他_______,但汉语他_______。

3. 听说你昨天晚上12点才睡,你每天都_______。

4. 汉语老师怕我们听不懂,所以_______。

5. 大卫从小就会游泳了,现在_______。

6. 为了提高听力,他_______。

7. 这个旅馆的屋子都_______,客人们很满意。

8. 玛丽的作业_______,老师常常表扬它。

9. 我觉得这张照片_______。

10. 她讲的故事特别有意思,孩子们_______。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập Bổ ngữ trình độ này.

Dưới đây là Đáp án, các bạn hãy bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả nhé.

Các bạn hãy duy trì tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Đáp án:

1. 写的真漂亮  2. 说得很流利-说的不流利  3. 睡觉睡得很晚

4. 说得很慢  5. 游泳游得很好  6. 听录音听得很认真

7. 打扫得很干净  8. 做得很棒  9. 照得很漂亮  10. 听得特别认真

Hết

Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên share về chia sẻ trên “tường” của mình để giới thiệu với mọi người nhé.

>> Bổ ngữ trình độ 

Bình luận

Tin tức mới