LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1718
  • 3,073,425

Bài tập sắp xếp từ thành câu (3)

  22/05/2017

>> Bài tập sắp xếp từ thành câu (2)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Trợ từ ngữ khí cuối câu:

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 不  他  了  想  上课  来

2. 呢  灯  房间  里  着  吗  开  的

3. 呀  不  是  不  你  是  比赛  参加

4. 你  有 弟弟  大  多  了

5. 开演  一个  电影  小时  已经  了

6. 呢  篇  论文  那  你  的

7. 吗  你  为什么  是  知道  这

8. 寄  你  的  钱  收  了  我  到

9. 跟  开  了  你  我  不  玩笑

10. 来 吧  王先生  是  的  你  找

Trung tâm tiếng Trung BK chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ là lúc xem kết quả (Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả).

Đáp án:

1.我不想来上课了。

2.房间里的灯开着呢。

3.你是不是不参加比赛呀?

4.你弟弟有多大了?

5.电影已经开演一个小时了。

6.你的那篇论文呢?

7.你知道这是为什么吗?

8.你寄的钱我收到了。

9.我不跟你开玩笑了。

10.你是来找王先生的呢?

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm tiếng Trung BK – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới