LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1713
  • 3,073,420

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (7)

  29/12/2017

>> Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (6)

Với mục đích làm phong phú thêm nguồn tài liệu học tiếng Trung, đặc biệt là bài tập về từ vựng HSK, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK.

Chỉ với 13-15 từ được xếp theo alphabet giống như từ điển cho mỗi phần, nhưng lại có rất nhiều dạng bài tập khác khau để giúp bạn vừa ôn luyện ngữ pháp vừa củng cố từ vựng cho bản thân khi ôn thi HSK hay tự học tiếng Trung online.

Hôm nay, các bạn đã đang và sẽ học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh hãy làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (7) sau nhé:

Trước tiên các bạn hãy học những từ mới sau nhé:

Bây giờ bắt đầu làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (7):  

I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn:

1,我弟弟会开(       ),我不会。

2,你喜欢喝什么(       )?花(        )还是绿(         )?

3,篮球(        )上正在进行紧张的比赛。

4,(         )前走,不远就到了。

5,明天(         )卫生,大家赶快收拾一下儿。

6,还(         )一个人就全到了。

7,您(         )来这儿吗?我怎么不认识?

8,你的头发太(         )啦,快去理理吧。

9,昨天,北京下了一(         )大雨。

10,大家都很喜欢听我妹妹(         )歌。

11,我家的大门(         )南开。

12,我们俩很(         )时间没见面了。

II. Điền A hoặc B vào chỗ trống:

1,A.长    B.常

(1)________时间看电视,对眼睛不好。

(2)北京冬天________刮大风。

2. A.经常    B.常常

(1)你走了,不要把我们忘了,要_________来信

(2)他迟到是_________的事,说了好几次了,他也不听。

3.A.朝        B.对    C.向    D.往

(1)__________东走200米就到了。

(2)中国革命从胜利走________胜利。

(3)你_______前面坐点儿,这儿太挤了。

(4)老师_______我们很关心,经常到我们宿舍了解我们的生活情况。

III. Điền A hoặc B hoặc C vào chỗ trống:

A.检查        B.调查        C.翻检;看看

1,你到他的电话了吗?  (        )

2,是谁做的你要清楚,不要随便乱说。 (        )

3,你做错了好几道题,要认真原因。 (          )

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh  - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (7) và hãy bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

一丶1,车    2,茶 茶 茶    3,场    4,朝    5.查    6,差    7,常常    8,长    9.场    10,唱11,朝        12,长

二丶1.(1)A    (2)B

2,(1)B    (2)A

3(1)A    (2)C    (3)D    (4)B

三,1.C     2.B     3.A

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới