LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1327
  • 4,079,730

Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (5)

  07/11/2017

>> Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (4)

Với mục đích làm phong phú thêm nguồn tài liệu học tiếng Trung, đặc biệt là bài tập về từ vựng HSK, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK.

Chỉ với 13-15 từ được xếp theo alphabet giống như từ điển cho mỗi phần, nhưng lại có rất nhiều dạng bài tập khác khau để giúp bạn vừa ôn luyện ngữ pháp vừa củng cố từ vựng cho bản thân khi ôn thi HSK hay tự học tiếng Trung online.

Hôm nay, các bạn đã đang và sẽ học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh hãy làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (5) sau nhé:

Trước tiên các bạn hãy học những từ mới sau nhé:

Bây giờ bắt đầu làm Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (5):  

I. Chọn từ thích hợp ở trên điền vào chỗ ngoặc đơn:

1. 今天太晚了,(           )走了,就住在我家吧。

2. 这个服务员的态度真(           )。

3. 我没有看见(            )来过。

4. (            )以前,我见过他。

5. 你要的书,这个书店没有,你到(           )书店看看。

6. 我(            )了,不能去上课了。

7. 我得了一场大(            )。

8. 他(              )会说,而且会写。

9. 她(              )想去,你就别让她去了。

10. 写汉字,他写得(               )你写得好看。

11. 不同的人有(                )的要求。

12.(          ),他是出国了。

II. Điền A hoặc B vào chỗ trống:

1.     A.别        B.别的

(1)他今天没来上课,_________是病了。

(2)我的朋友只会唱歌,不会__________。

2,   A.不    B.没有

(1)我________想去参观,你去吧!

(2)他________来上课,不知道他去哪儿了。

(3)我家里有事,今天________去上课了。

(4)这个问题_________复杂,你好好想一想就能解决。

(5)北京_________上海人多。

3.     A.不但    B.不如

(1)这种苹果________好吃,而且不贵。

(2)这种苹果________那种苹果好吃。

4.  A.不错    B.好

(1) _________,是他写的,我认识他的字。

(2)今天我找到了一个________工作,明天就去上班。

(3)_________漂亮的新房呀!

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh  - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập luyện thi cấp tốc từ vựng HSK (5) và hãy bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

I,1别    2,不错    3.别人    4,不久    5,别的    6,病    7,病    8.不但    9,不    10,不如    11.不同    12.不错

II,

1.(1)A(2)B

2(1)A(2)B(3)A(4)A(5)B

3.(1)A(2)B

4.(1)A(2)B(3)B

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới