LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 343
  • 2,983,594

Bài tập sắp xếp từ thành câu (9)

  22/09/2017

>>Bài tập sắp xếp từ thành câu (8)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Bổ ngữ xu hướng

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 总  事情  坚持  只要  下去  成功  的  会

2. 车  我  骑  学校  不  了  回  去  的

3. 王奶奶  可  讲  了  故事  起  来  好听

4. 已经  住  他  下来   旅馆  了  在

5. 也  不  今天  出来  一点  笑  我

6. 君子兰  我  一   回来  花市  盆  从  买

7. 起来  收拾  妈妈  把  了 已经  报纸

8. 下来  张  是  刚  这  的  画  撕

9. 应该  的  礼物  圣诞节  送 在  出去  时候

10. 我  这件事  扛  准备  下去

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

1.事情只要坚持下去总会成功的。

2.我的车骑不回学校去了。

3.王奶奶讲起故事来可好听了。

4.他已经在旅馆住下来了。

5.我今天一点儿笑不出来。

6.我从花市买回来一盆君子兰。

7.妈妈已经把报纸收拾起来了。

8.这张画是刚撕下来的。

9.礼物应该在圣诞节的时候送出去。

10.这件事我准备扛下去。

 

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới