LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1601
  • 3,152,642

Bài tập sắp xếp từ thành câu (1)

  13/04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu seri bài tập ngữ pháp HSK theo từng chủ điểm ngữ pháp cụ thể tới các bạn đang học tiếng Trung online, đang tự ôn luyện thi HSK online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Hôm nay chúng ta hãy học tiếng Trung online bằng cách làm bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp: Từ trùng điệp sau nhé:

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh:

1. 个  考虑  请  考虑  您  这  问题

2. 雪白雪白  衬衫 那  件  洗  得  的

3. 一遍遍  文章  那  篇  地  他  阅读  认真

4. 自己  都  电视台  村村  的  有

5. 抱着  孩子  的  大  一个  西瓜  圆圆

6. 过  大家  地  一个  了  轻轻松松  周末

7. 慢车  都  站站  停

8. 走  父亲  地  一步  了  远  一步

9. 是......的  农民   山顶  一筐筐  上去  的  地  背  菜  饭店里

10. 条条  活的  是  鱼  这些  都

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ là lúc xem kết quả học tiếng Trung với bài tập ngữ pháp HSK theo chủ điểm ngữ pháp (Bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kế quả).

Đáp án:

1. 请您考虑考虑这个问题。

2. 那件衬衫洗得雪白雪白的。

3. 他认一遍遍地认真读那篇文章。

4. 村村都有自己的电视台。

5. 孩子抱着一个圆圆的大西瓜。

6. 大家轻轻松松地过了一个周末。

7. 慢车站站都停。

8. 父亲一步一步地走远了。

9. 山顶饭店里的菜是农民一筐筐地背上去。

10. 这些鱼条条都是活的。

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới