LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1696
  • 3,073,403

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (10)

  29/11/2017

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (9)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.A参加了三次高考B的C捧着《录取通知书》,D没有笑,却静静地流下了眼泪。(她)

2.A我的女朋友B半个月没来信了,C我D有点着急。(暗暗)

3.对他这样A的做法,B大家C理解D。(难以)

4.他这个人A有学问B是有学问,C就是D傲得不得了。(倒)

5.A中关村B有C许多D电脑公司。(一带)

6.请你A再B耐心C,我看孩子好象不太明白D你的话。(一点儿)

7.我们前天A去的时候,主管这一工作的领导出差了,昨天B只好C去了D一次。(又)

8.我懒得没跟她说A什么,转B身就回C自己的房间去了。(了)

9.这件已过去很长时间的往事,A我B心里一直C十分D内疚。(令)

10.那部A爱国B电影在孩子们C中间产生D影响很大。(的)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.这个问题____不妥善解决,____后果不堪设想。

     A如果……就……   B既然……就……

     C若……则……                    D不但……而且……

2.再见吧,希望你以后有机会____来我们牧场作客。

     A重               B再            C另            D又

3.听____你的声音很沙哑,是不是感冒了?

     A出来             B起来          C上来          D过来

4.现在我告诉你,____。

     A我是你的意见接受的不能          B你的意见是不能我接受的

     C你的意见是我的不能接受          D你的意见我是不能接受的

5.我们应该本着相互平等、相互____的原则发展两国关系。

     A信赖             B信用          C感动          D遵守

6.登上司马台长城,我们累极了,____大家心里都充满了自豪感。

A却           B可         C所以               D于是

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (10) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSKbôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.      1.B   2.D   3.C   4.B   5.B   6.C   7.C   8.B   9.A   10.D

II.     1.C   2.B   3.B   4.D   5.A   6.B  

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới