LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1684
  • 3,152,725

Bài tập từ đồng nghĩa (12)

  30/01/2018

>> Bài tập từ đồng nghĩa (11)

Muốn nói siêu viết giỏi tiếng Trung, ngoài việc nắm chắc ngữ pháp, thì vốn từ vựng phong phú cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Cách tăng vốn từ vựng nhanh nhất khi học tiếng Trung là học từ đồng nghĩa, bởi với 1 nghĩa chúng ta có thể biết thêm một hay nhiều từ hơn.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu với tất cả những bạn đã và đang học tiếng Trung Bài tập từ đồng nghĩa (12) sau:

I. Nối từ đồng nghĩa

1.制定                         A.过失

2.失误                         B.制订

3.干预                         C.全能

4.万能                         D.干涉

5.预期                         E.力量

6.力度                         F.预测

7.仍然                         G.采用

8.采取                         H.依然

9.改善                         I.受益

10.得益                       K.改良
 
II. Nối từ trái nghĩa

1,常见                      A.消极

2,积极                      B.少见

3,灵活                      C.索取

4,宽松                      D.死板

5,给予                      E.严格

III. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân

1.我正在制定五月份的销售计划。(        )

2.他在工作上的失误给我们带来很大困难。(        )

3.父母不要干预孩子的婚事。(          )

4.钱很重要,但钱不是万能的。(        )

5.我们预期明年的房价还会提高。(        )

6.政府加大了打击毒品生意的力度。(        )

7.虽然我们分手了,但我们仍然是好朋友。(        )

8.我们采取了她的意见,效果很好。(        )

9.看书可以改善我们的精神。(           )

10.我的进步得益于老师的帮助。(        )

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập trên và bây giờ hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kế quả.

Đáp án:

I. Nối từ đồng nghĩa

1.B  2.A  3.D  4.C  5.F  6.E  7.H  8.G  9.K  10.I

II. Nối từ trái nghĩa

1.B 2.A  3.E  4.C  5.D

III. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân

1.制订  2.过失  3.干涉  4.全能  5.预测  6.力量  7.依然  8.采用  9.改良 10.受益

Hết

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới