LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 1440
  • 4,079,843

Bài tập điền từ vào chỗ trống (13)

  21/05/2018

>>Bài tập điền từ vào chỗ trống (12)

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống:

老  最高  必  间  怕  最低  可怜  课堂   要是  单调
1.天气预报说, 今天是晴_________多云,没有雪。
2.这里夏天________气温能达到摄氏37度。
3.冬天夜里________摄氏能到零下20度。
4._______下雨,比赛还能进行吗?
5.凡事都是有一利_______有一弊,十全十美的事是很少有的。
6.你怎么_______是迟到? 我们都等你半个多少时了。
7.要学好汉语,就要坚持上课,因为_______上老师会带着大家一遍又一遍地练习。
8.我这个人不_______冷,就_______热。
9.每天上课,下课,吃饭,睡觉,这种生活也太_______。
10.看到那些玩儿鸟的人把小鸟关进笼子里,我就觉得小鸟特别_______。这些人如果真的爱鸟的话,就应该让小鸟自由自在地生活,把它们放飞到天空和树林里去。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài tập điền từ vào chỗ trống (13) và bây giờ là lúc chúng ta xem kết quả tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện kết quả).

Đáp án:

1.间   2. 最高 3. 最低  4.要是 5. 必  6.老 7.课堂  8.怕-怕 9.单调 10.可怜

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới