LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 118
  • 3,881,729

Bài tập điền từ vào chỗ trống (2)

  19/03/2017

Với các từ cho sẵn, bài tập điền từ vào chỗ trống giúp bạn tự học tiếng Trung online hiệu quả, nhanh chóng.

Hôm nay, các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi làm bài tập điền từ vào chỗ trống sau nhé:

眼镜  公共  大约  路  一直  怎么  附近  往

1. 请问,_____有没有修车店?

2. 我的_____丢了,我要去配一套。

3. 对不起,我跟您打听一下,去家乐福超市_____走?。

4. 从这儿_____往前走,到红绿灯那儿向右拐。

5. 离这儿不太远,_____有两站路。

6. 从学校南门_____东走,大约二百米就是邮局。

7. 大城市还是应该大力发展_____交通。

8. 我跟您打听一下,去图书大厦应该坐几_____车。

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập điền từ này trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi.

Dưới đây là đáp án bài tập điền từ vào chỗ trống khi bạn tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi.

Đáp án: (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện đáp án)    

1.附近   2.眼镜    3.怎么   4.一直   5.大约   6.往   7.公共   8.路   

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi.

>> Bài tập điền từ vào chỗ trống (1)

Bình luận

Tin tức mới