LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1445
  • 4,079,848

Bài tập từ đồng nghĩa (3)

  25/03/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu bài tập từ đồng nghĩa sau:

I. Nối từ đồng nghĩa
1. 差别                                   A. 味道
2. 口味                                   B. 区别
3. 尝试                                   C. 使用
4. 采用                                   D. 试图
5. 讲究                                   E. 管用
6. 有效                                   F. 注意
7. 湘                                      G. 山东省
8. 鲁                                      H. 湖南省
9. 粤                                      I. 福建省
10. 闽                                    K. 广东省
II. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân
1. 那个同学想知道川菜和湘菜有什么区别。(_____)
2. 我吃饭的时候不注意口味,只关心营养。(_____)
3. 中国政府尝试让人们习惯喝牛奶。(_____)
4. 我们采用很好的方法保持蔬菜的新鲜。(_____)
5. 中国菜都很讲究用料。(_____)
6. 对孩子来说,老师说的话比爸爸妈妈说的话有效。(_____)
7. 很多中国人听不懂语。(_____)
8. 妹子喜欢吃辣的,性格也很辣。(_____)
9. 台湾也有很多人说南语。(_____)
10. 菜是北方菜的代表。(_____)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập từ đồng nghĩa này trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi- nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án bài tập từ đồng nghĩa khi bạn tự học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi  - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội (Bôi đen từ chỗ “Đáp án” đến “Hết” để hiện đáp án) .

Đáp án

I. Nối từ đồng nghĩa

1.B   2.A   3.D    4.C   5.F    6.E   7.H   8.G   9.K   10.I

II. Thay thế từ đồng nghĩa khác cho từ gạch chân

1. 区别   2. 味道   3. 试图   4. 使用   5. 注意  6. 管用   7. 广东省   8. 湖南省   9. 福建省   10. 山东省

Hết.

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

>> Bài tập từ đồng nghĩa (2)

Bình luận

Tin tức mới