LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1873
  • 5,292,113

Tên gọi các con vật

  16/06/2017

>> Bài hát nhi đồng

>> Tên gọi các bộ phận trên cơ thể

Muốn nói tiếng Trung lưu loát và chuẩn như người bản địa, thì bạn phải phát âm chuẩn từng thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu với tất cả các bạn học tiếng Trung bài bát Tên gọi các con vật dành cho các bé mẫu giáo ở Trung Quốc.

动物园 dòng wù yuán

动物园里动物们就要出国表演节目了。

Dòngwùyuán lǐ dòngwù men jiù yào chū guó biǎoyǎn jiémù le.

他们都有自己的名字。

Tāmen dōu yǒu zìjǐ de míngzi.

熊猫的名字叫PANDA

Xióngmāo de míngzi jiào PANDA

老虎的名字叫TIGER

Lǎohǔ demíng zi jiàoTIGER

狮子的名字叫LION

Shīzi de míngzi jiào LION

狗熊的名字叫 BEAR

Gǒuxióng de míngzi jiào BEAR

老狼的名字叫WOLF

Lǎoláng de míngzi jiào WOLF

狡猾的老狐狸名叫FOX

Jiǎohuá de lǎo húlí míng jiào FOX

大象的名字有点儿长

Dàxiàng de míngzi yǒu diǎnr cháng

ELEPHANT是大象

ELEPHANT shì dàxiàng

调皮的小猴子英语名字叫MONKEY

Tiáopí de xiǎo hóuzi yīngyǔ míngzi jiào MONKEY

英语名字一大堆,现在我们来复习

Yīngyǔ míngzi yí dà duī, xiànzài wǒmen lái fùxí

LION是狮子

LION shì shīzi

MONKEY小猴子

MONKEY xiǎo hóuzi

PANDA大熊猫

PANDA dà xióngmāo

FOX老狐狸

FOX lǎo húli

BEAR大狗熊

BEAR dà gǒuxióng

TIGER大老虎

TIGER dà lǎohǔ

WOLF大灰狼

WOLF dà huīláng

Tạm dịch

Sở thú

Các con vật ở trong sở thú sắp ra nước ngoài biểu diễn tiết mục.

Bọn chúng đều có tên của riêng mình.

Tên của gấu trúc là PANDA

Tên của con hổ là TIGER

Tên của sư tử là LION

Tên của con gấu là BEAR

Tên của chó sói là WOLF

Tên của con cáo ranh mãnh là FOX

Tên của con voi hơi dài một chút

ELEPHANT là con voi.

Tên tiếng Anh của con khỉ bướng bỉnh là MONKEY

Bây giờ chúng ta ôn tập lại một loạt tên tiếng Anh nhé

LION là sư tử

MONKEY là con khỉ

PANDA là gấu trúc

FOX là con cáo

BEAR là con gấu

TIGER là con hổ

WOLF là chó sói

Buổi học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội đến đây là kết thúc.

Các bạn đừng quên học tiếng Trung trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh  địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội  mỗi ngày nhé.

Bình luận

Tin tức mới