LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 86
  • 4,877,981

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 18

  28/09/2017

>> Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 17

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu file đọc bài hội thoại và đoạn văn của mỗi bài trong Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 để giúp các bạn học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh ôn tập củng cố từ vựng, nâng cao khả năng đọc chữ Hán của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ tập 2 cũng như tăng cường luyện nghe tiếng Trung.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Bài số 18 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 nhé:

会话:

玛丽:山田,你去哪儿?

山田:我去图书馆借书。

玛丽:你替我还一本书,行吗?

山田:没问题。玛丽,你去哪儿?

玛丽:去买票,明天我跟朋友一起去上海。

山田:去旅行?

玛丽:不,去工作,给我的朋友当翻译。

山田:你们怎么去?坐飞机去还是坐火车去?

玛丽:坐飞机去。

山田:好,书我替你还,放心吧。

玛丽:谢谢

山田:不客气。

Từ mới:

- 票 piào: vé

- 放心 fàng xīn: yên tâm

Bài tập: Dựa vào nội dung bài hội thoại chọn đúng sai cho các câu dưới đây

1. 山田去图书馆还书。 (    )

2. 玛丽去上海旅行。 (    )

3. 玛丽的书是图书馆的。 (    )

4. 山田替玛丽还书。 (    )

5. 玛丽给朋友当翻译。 (    )

短文:

马丁来中国学习汉语。他认识很多新朋友,有老师、医生、公司职员,还有各国的留学生。他们常常一起听音乐,一起说汉语,一起吃中国饭。上星期马丁的姐姐来中国了。马丁要根姐姐去上海旅行,他给姐姐当翻译,他们想坐火车去。

Từ mới:

- 认识 rènshi: quen biết:

- 各 gè: các

Bài tập: Dựa vào nội dung đoạn văn chọn đáp án đúng cho câu hỏi

1. 马丁来中国做什么?

A. 旅行   B.学汉语     C.做翻译

2. 马丁的姐姐会(huì : biết)汉语吗?

A.会    B.不会    C.汉语很好

3. 他们怎么去旅行?

A.坐飞机    B.坐火车    C.坐汽车

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài số 18 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội liên tục cập nhật, chia sẻ tài liệu học tiếng Trung hay nhất để các bạn duy trì việc học tiếng Trung online trên website của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới