LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 12
  • 1351
  • 5,226,946

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 20

  15/10/2017

>> Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 19

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu file đọc bài hội thoại và đoạn văn của mỗi bài trong  Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 để giúp các bạn học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh ôn tập củng cố từ vựng, nâng cao khả năng đọc chữ Hán của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ tập 2 cũng như tăng cường luyện nghe tiếng Trung.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Bài số 20 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 nhé:

一、会话

张华:玛丽,今天是什么日子,你这么高兴?

玛丽:今天是我的生日。

张华:是吗?祝你生日快乐!

玛丽:谢谢

张华:玛丽,你今年多大了?

玛丽:对不起,这是秘密,不能告诉你。

张华:真对不起,我不知道。在中国,一般可以问年龄。

玛丽:没关系。

张华:你打算怎么过生日?

玛丽:安娜他们说开一个生日晚会。你也参加吧。

张华:好。什么时间?

玛丽:今晚7点,在我的宿舍。

张华:我一定去。

Từ mới

- 秘密 mìmì: bí mật

- 告诉 gàosù: nói

- 一般 yībān: thông thường

- 年龄 niánlíng: tuổi tác

- 开 kāi: mở, tổ chức

Dựa vào nội dung bài hội thoại phán đoán đúng sai:

1. 今天是玛丽的生日。(

2. 张华问玛丽多大年龄。(

3. 玛丽想告诉张华她的年龄。(×

4. 张华说在中国可以问年龄。(

5. 张华不一定参加玛丽的生日晚会。(×

二、短文

今天是玛丽的生日。她第一次在中国过生日。朋友们打算开一个生日晚会。玛丽请张华也参加。晚会在玛丽的宿舍举行。朋友们送给玛丽一些礼物:安娜给玛丽一本词典,山田给玛丽一块手表,田中给玛丽一束很漂亮的花,张华给玛丽一只玩具小狗,他说玛丽是1982年出生的,这一年是狗年。玛丽很喜欢大家送给她的礼物。她请朋友们吃生日蛋糕,朋友们唱“生日歌”,祝玛丽生日快乐。

Từ mới

- 次 cì: lần

- 送 sòng: tặng

- 礼物 lǐwù: món quà

- 手表 shǒubiǎo: đồng hồ đeo tay

- 玩具 wánjù: đồ chơi

- 蛋糕 dàngāo: bánh gato

- 唱 chàng: hát

- 歌 gē: bài hát

Dựa vào nội dung bài khóa trả lời các câu hỏi sau:

1. 朋友们打算怎样为玛丽过生日?(朋友们打算为玛丽开一个生日晚会。

2. 都有谁参加了玛丽的生日晚会?(安娜,山田,田中和张华参加了玛丽的生日晚会。

3. 张华为什么送玛丽一只玩具狗?(因为玛丽1982年出生,这一年是狗年。

Chú ý: Bôi đen phần trong ngoặc đơn để xem đáp án.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài số 20 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội liên tục cập nhật, chia sẻ tài liệuhọc tiếng Trung hay nhất để các bạn duy trì việc học tiếng Trung online trên website của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới