LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 3814
  • 5,079,866

Sai sai sai rồi: 01 Có một cô gái đã chết

  16/10/2021

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinhtăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

错、错、错!1.有一个小姐死了

I.生词(Từ mới

1.死sǐ: chết

2.地上dìshang: trên đất

3.房间fángjiān: căn phòng

4.警官jǐngguān: viên cảnh sát

5.分钟fēnzhōng: phút

II. 中文实录Bản text chữ Hán

Bản đọc tốc độ chậm:

Bản đọc tốc độ thường:

“有一个小姐……死了!她在地上,在房间的地上……她像在睡觉。她很漂亮,但是她……她已经死了!”

打电话的男人说话有点儿快。听电话的是警官李亮。

这是在中国的北京,这一天是6月 9号,星期五,时间是上午11点15分。三分钟前,李亮警官的大学同学给他打来一个电话说,给他介绍了一个女朋友,李亮打算明天晚上和她见面。

“在那儿等着,不要让人进去!”李亮警官说完,马上跟王明警官一起走出房间,上了汽车,他们要很快到死人的地方去。

III.练习(Bài tập)

根据故事选择正确答案(Chọn đáp án đúng dựa theo câu chuyện)

1.谁死了?

A. 一个小姐                      B. 一个男人

2.那个小姐在哪儿?

A. 房间的地上                  B. 在房子外边

3.打电话的人是男的还是女的? 

A. 男的                               B. 女的

4.警官对那个打电话的人说了什么?

A.  “你快进去!”                 B. “在那儿等着,不要让人进去! ”

5.那天上午还有谁给李亮警官打电话? 

A.他的女朋友                    B.他的大学同学

6.他的同学说什么了?

A.他要跟李亮晚上见面    B.他给李亮介绍了一个女朋友

IV. 译文(Bản dịch

Sai sai sai rồi: 01 Có một cô gái đã chết

"Có một có gái…đã chết! Cô ấy ở trên sàn, ở trên sàn nhà… Cô ấy dường như đang ngủ. Cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy… cô ấy đã chết rồi".

Người đàn ông gọi điện thoại nói khá nhanh. Người nghe điện thoại là cảnh sát viên Lý Lượng.

Đây là Bắc Kinh Trung Quốc, hôm nay là thứ 6 ngày 9 tháng 6, thời gian là 11h15’ sang. Ba phút trước, bạn đại học của cảnh sát viên Lý Lượng đã gọi điện thoại cho anh ấy nói là đã giới thiệu cho anh ấy một bạn gái, Lý Lượng định tối ngày mai đi gặp cô ấy.

“Ở đó chờ, không được cho ai vào!” Cảnh sát viên Lý Lượng nói xong, ngay lập tức cùng với cảnh sát viên Vương Minh đi ra khỏi phòng, lên ô tô, họ nhanh chóng đến chỗ người tử vong.

V.练习答案(Đáp án)
1.A   2.A   3.A   4.B   5.B   6.B

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG BẮC KINH

Địa chỉ: Số 1 ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Zalo tư vấn lớp học: 0904593900

FB: https://www.facebook.com/trungtamngoaingubackinh

Bình luận

Tin tức mới