LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 1763
  • 5,292,003

Sai sai sai rồi: 04 Lời nói của người làm chứng thứ ba

  01/04/2022

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

错、错、错!4.个证人的话

I. 生词(Từ mới

1.结案jié’àn: kết án

2.少shǎo: ít

3.空调kōngtiáo: điều hòa

4.辆liàng: chiếc (lượng từ xe cộ)

5.那样nàyàng: như vậy

6.只zhǐ: chỉ

7.恨hèn: hận

II. 中文实录(Bản text chữ Hán

Bản đọc tốc độ chậm:

 

Bản đọc tốc độ thường:

 

李亮警官跟王明警官开车来到双双和对对的大学。那个大学很远,他们开车走了五十多分钟。大学很大,有很多房子,有的房子很新,有的房子很老,那些很老的房子非常好看。

“真想参观参观大学里这些老房子。”王明说。

“是啊,我也很喜欢这些老房子。 我觉得,老房子比新房子有意思。等结案后,我们一起参观吧!现在,我们先工作。”李亮说。

“行! ”王明高兴地说。

他们走进一个教室。教室里有一个女老师和二十多个外国学生,外国学生在跟老师学中文。女老师告诉李亮警官和王明警官,她的学生都是外国人,双双和对对不是她的学生,中国人不用上她的中文课。但是,她知道双双和对对有个好朋友,她的名字叫王美美。王美美不上课的时候,最喜欢去图书馆。有个外国同学也说,他刚才看见王美美在图书馆复习英文,准备考试。

李亮警官和王明警官在大学的图书馆里找到了王美美。王美美在看英文书。“啊,她的脸怎么也这么红?!”看见王美美,李亮马上觉得自己像得了感冒一样,心里很不舒服。

“双双和对对都不会自杀。”王美美想都没想,就很快地说。

“为什么? ”王明问。

“因为双双非常爱自己,对对非常爱别人、爱大家。”

李亮想,王美美说得很对,非常爱自己的人不会自杀,非常爱别人、爱大家的人也不会自杀。

“你认识她们多少年了?”李亮问。

“三年了。我刚上大学就认识了 们。”

“双双和对对的事你一定知道很多,请告诉我们,好吗?”王明说。

双双的心很冷,不爱大家。她 对同学和老师都不好,所以她的朋友很少。今年五月的一天中午,几个同学在房间里睡觉,双双跑进来,她刚刚游泳回来,觉得房间里有点儿热,就马上开了空调,房间里很快就变得非常冷,有三个睡觉的同学得了感冒。双双常常做这样的事,所以同学们都不喜欢她,她的朋友也很少。”

“对对呢? ”李亮问。

“对对对人很好,很爱大家,所以她的朋友很多。那天,对对看见同学们得了感冒,觉得是双双的错,就开车带得了感冒的同学去看病,对对还帮她们买了药,那些药很贵。”

“对对有自己的汽车? ”李亮问。

“是的,对对有自己的汽车,是红的BMW汽车,非常漂亮。双双也有汽车,也是红的BMW。那两辆汽车是她们二十岁生日的时候,爸爸妈妈送给她们的生日礼物。你们知道,她们的爸爸妈妈很有钱,所以给她们买了那样贵的车。坐公共汽车来大学很方便,但是她们很少坐公共汽车。她们常常自己开车到大学来。双双的汽车不让同学们坐。对对跟她不一样,对对常常跟同学、朋友们一起开车去旅行,晚上一起去看电影,买东西,还常常跟大家一起去听音乐。”

“要快一点儿找到她们的汽车。”听到这儿,李亮对王明说。

“是的。”王明说。

“双双不爱大家,可是,她是对对的姐姐,她爱她的妹妹对对吗? ”李亮问王美美。

“以前,双双爱对对,因为她们的爸爸妈妈在外国的时候,飞机出事了,家里只有双双和对对两个人了。但是,两个月前,双双的男朋友陈飞变了,他不再给双双写信、送礼物,也不再带双双一起出去看电影、买东西了;他跟对对好了,常常带对对一起去公园,去游泳,一起参加同学的party,还打算一起去旅行。从这个时候开始,双双就不爱对对,开始恨对对了,因为她觉得,是因为对对,她没有了陈飞,没有了自己爱的男人,是对对对不起她。”

“认识你很高兴,谢谢你告诉我们这些事。再见! ”李亮客气地说。

走出大学的图书馆,李亮拿出本子,写了这些话:

现在我们知道:双双和对对很不一样,双双是个只爱自己,不爱大家的人,所以她的朋友很少。对对跟双双不一样。对对爱别人,常常想着大家,所以,她的朋友很多。两个月前,因为陈飞变了,他跟双双远了,跟对对近了,所以双双开始恨对对。

李亮还在本子上写了这样的话:

双双和对对都很少坐公共汽车, 她们都有红的BMW汽车,那是她们二十岁生日的时候,爸爸妈妈送给她们的生日礼物。

现在,李亮和王明要找到双双和对对的红BMW汽车。

III.练习(Bài tập

下面的说法哪个对,哪个不对?(Phán đoán đúng sai)

1.王美美是林双双和林对对的大学同学,也是她们的朋友。()

2.王美美觉得那个小姐是自杀的。                                             ()

3.王美美说林对对非常爱自己,林双双非常爱别人。            ()

4.林双双和林对对的车都是红的。                                             ()

IV.译文(Bản dịch

Lời nói của người làm chứng thứ ba

Cảnh sát Lý Lượng và cảnh sát Vương Minh lái xe tới trường học của Song Song và Đối Đối. Trường học ở rất xa, họ đi hơn năm mươi phút. Trường có rất nhiều toà nhà, có những nhà rất mới, có những nhà rất cổ, những nhà cổ đẹp vô cùng.

“Thật muốn tham quan những toà nhà cổ này. “Vương Minh nói.

“Đúng vậy, tôi cũng thích những toà nhà cổ này. Tôi nghĩ, những nhà cổ có ý nghĩ hơn nhà mới. Đợi sau khi kết án, chúng ta cùng đi tham quan nhé! Bây giờ chúng ta làm việc trước. “ Cảnh sát Lý Lượng nói.

“Được! “ Cảnh sát Vương Minh vui vẻ nói.

Họ đi vào trong một lớp học. Trong lớp học có một giảng viên nữ và hơn hai mươi sinh viên nước ngoài, các sinh viên đang học tiếng Trung với giảng viên. Giảng viên nói với cảnh sát Lý Lượng và cảnh sát Vương Minh, sinh viên của cô ấy đều là người ngoại quốc, Song Song và Đối Đối không phải sinh viên của cô ấy, người Trung Quốc không cần học tiết tiếng Trung của cô ấy. Nhưng cô ấy biết Song Song và Đối Đối có một người bạn tốt, tên là Vương Mỹ Mỹ. Khi Vương Mỹ Mỹ không lên lớp, thích nhất đến thư viện. Có bạn học nước ngoài nói, cậu ấy vừa nãy thấy Vương Mỹ Mỹ đang ở thư viện ôn tập tiếng Anh, chuẩn bị thi.

Cảnh sát Lý Lượng và cảnh sát Vương Minh tìm thấy Vương Mỹ Mỹ ở thư viện. Vương Mỹ Mỹ đang đọc sách tiếng Anh. “Ồ, sao mặt cô ấy lại đỏ vậy?” Nhìn thấy Vương Mỹ Mỹ, cảnh sát Lý Lượng liền cảm thấy bản thân giống như bị cảm, trong lòng rất khó chịu.

“Song Song và Đối Đối sẽ không tự tử”. Vương Mỹ Mỹ không nghĩ ngợi gì nhanh chóng nói.

“Tại sao?” Vương Minh hỏi.

“Bởi vì Song Song rất yêu bản thân, Đối Đối rất quý trọng người khác, yêu mến mọi người.”

Lý Lượng nghĩ, Vương Mỹ Mỹ nói rất đúng, người yêu bản thân mình sẽ không tự sát; người quý trọng người khác, yêu mến mọi người cũng sẽ không tự sát.

“Em quen họ bao lâu rồi?” Cảnh sát Lý Lượng hỏi.

“Ba năm ạ. Em vừa lên đại học đã quen họ.”

“Chuyện của Song Song và Đối Đối chắc hẳn em biết rất nhiều, kể lại cho bọn anh được không?” Cảnh sát Vương Minh hỏi.

“Song Song là người lạnh lùng, không thích người khác. Quan hệ của cô ấy với bạn bè và thầy cô giáo đều không tốt, vì vậy rất ít bạn. Một trưa tháng năm năm nay, khi các bạn đang ngủ trong phòng, Song Song chạy vào, cô ấy vừa mới đi bơi về, thấy trong phòng nóng, liền mở điều hoà lên, căn phòng rất nhanh đã lạnh khiến cho ba bạn sinh viên đang ngủ bị cảm lạnh. Song Song rất hay làm những việc như vậy, bởi vậy bạn bè không thích cô ấy, bạn của cô ấy cũng rất ít”.

“Còn Đối Đối thì sao?” Cảnh sát Lý Lượng hỏi.

“Con người Đối Đối rất tốt, rất yêu quý mọi người, vì vậy cô ấy có rất nhiều bạn. Hôm đó, Đối Đối thấy các bạn học bị cảm lạnh, nghĩ đó là lỗi của Song Song, liền lái xe đưa các bạn đi khám, cô ấy còn giúp họ mua thuốc, những loại thuộc đó rất đắt.”

“Đối Đối có xe riêng?” Cảnh sát Lý Lượng hỏi.

“Vâng ạ, Đối Đối có xe riêng, là chiếc BMW màu đỏ, rất đẹp. Song Song cũng có xe riêng, cũng là chiếc BMW màu đỏ. Hai chiếc xe đó là quà sinh nhật của bố mẹ họ tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi. Các anh biết đấy, bố mẹ của họ rất giàu, bởi vậy mới mua cho họ những chiếc xe đắt tiền như vậy. Ngồi xe buýt đến trường rất tiện, nhưng họ rất ít ngồi xe buýt đi học. Họ thường tự lái xe đến. Xe của Song Song không cho các bạn học ngồi. Đối Đối thì khác, cô ấy thường cùng bạn học và bạn bè lái xe đi du lịch, buổi tối đi xem phim, mua đồ, còn thường xuyên cùng mọi người đi nghe nhạc.

“Phải nhanh chóng tìm được xe của họ.” Nghe đến đây, cảnh sát Lý Lượng nói với cảnh sát Vương Minh.

“Đúng vậy.” Cảnh sát Vương Minh nói.

“Song Song không thích mọi người, nhưng, cô ấy là chị gái của Đối Đối, cô ấy có yêu quý Đối Đối em gái của mình không?” Lý Lượng hỏi Vương Mỹ Mỹ

 “Song Song không thích mọi người, bởi vì bố mẹ Song Song ở nước ngoài xảy ra tai nạn máy bay, trong nhà chỉ còn Song Song và Đối Đối. Nhưng mà, cách đây hai tháng, bạn trai của Song Song, Trần Phi thay đổi, cậu ấy không viết thư hay tặng quà, cũng không thường cùng Song Song đi xem phim, mua đồ nữa. Cậu ấy đối với Đối Đối tốt hơn, thường cùng Đối Đối đi công viên, đi bơi, tham gia party, còn dự định đi du lịch. Từ lúc đó trở đi, Song Song không còn quý Đối Đối nữa, bắt đầu hận Đối Đối, bởi vì Đối Đối, cô ấy mất đi Trần Phi, mất đi người con trai mình yêu, là Đối Đối có lỗi với cô ấy “

“Rất vui được gặp em, cảm ơn em đã kể những chuyện này cho bọn anh, tạm biệt!” Cảnh sát Lý Lượng khách sáo nói.

Ra khỏi thư viện, cảnh sát Lý Lượng lấy ra một cuốn sổ, viết:

Hiện tại, chúng tôi đã biết, Song Song và Đối Đối không giống nhau, Song Song là người chỉ yêu bản thân, không thích người khác, vì vậy rất ít bạn bè. Đối Đối không giống Song Song, cô ấy yêu quý mọi người, thường nghĩ đến mọi người, bởi vậy có rất nhiều bạn. Hai tháng trước, bởi vì Trần Phi thay đổi, xa cách Song Song, gần gũi với Đối Đối, bởi vậy Song Song bắt đầu hận Đối Đối.

Cảnh sát Lý Lượng còn viết trong cuốn sổ như sau:

Song Song và Đối Đối rất ít khi ngồi xe buýt, họ đều có chiếc BMW đỏ, đó là quà sinh nhật tuổi hai mươi bố mẹ tặng cho họ.

Bây giờ, cảnh sát Lý Lượng và cảnh sát Vương Minh phải tìm ra chiếc xe BMW đỏ của Song Song và Đối Đối.

(Hồng - sinh viên thực tập của Đại học Thủ đô dịch)

V.练习答案(Đáp án

1.Đ           2.S                  3.S                       4. Đ

Link 3 >> Sai sai sai rồi: 03 Lời nói của người làm chứng thứ hai

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG BẮC KINH

Địa chỉ: Số 1 ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Zalo tư vấn lớp học: 0904593900

FB: https://www.facebook.com/trungtamngoaingubackinh

Bình luận

Tin tức mới