LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 2059
  • 5,422,015

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 17

  26/09/2017

>> Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 16

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri bài luyện nghe bổ sung cho Giáo trình Hán ngữ tập 2 để giúp các bạn học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh ôn tập củng cố từ vựng, nâng cao khả năng đọc chữ Hán của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ tập 2 cũng như tăng cường luyện nghe tiếng Trung.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Bài số 17 - Giáo trình Hán ngữ tập 2 nhé:

会话:

玛丽:山田,你在做什么呢?

山田:听音乐呢。有事吗?

玛丽:下午我要去商店买东西,你跟我一起去,行吗?

山田:下午我有阅读课,下课以后去,行吗?

玛丽:行,我们四点在学校门口见面。

*******

山田:玛丽,你什么时候有综合课?

玛丽:我每天都有综合课。

山田:听力课和阅读课呢?

玛丽:星期一和星期三有听力课,星期二和星期四有阅读课。

山田:有汉字课吗?

玛丽:有,星期三下午有汉字课。

Từ mới:

- 以后 yǐhòu: sau khi

- 点diǎn: giờ

- 门口ménkǒu: cổng

- 见面 jiàn miàn: gặp mặt

短文:

今天做什么

今天是星期日,马丁起床后问山本:“你今天做什么?”山本想了想,说:“今天要做的事很多。上午我要写信,写阅读课的作业,预习星期一的语法和生词。下午我去邮局寄信,还要去银行换钱,然后去书店买一本《日汉词典》,晚上去大使馆看朋友。”马丁说:“今天你真忙!我下午跟你一起去邮局买报纸,然后回宿舍看报纸、听音乐。”

Từ mới:

马丁 Mǎdīng: Martin

起床 qǐ chuáng: ngủ dậy

然后 ránhòu: sau đó

大使馆 dàshǐguǎn: đại sứ quán

真 zhēn: quả thật

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài số 17 - Giáo trình Hán ngữ tập 2.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội liên tục cập nhật, chia sẻ tài liệu học tiếng Trung hay nhất để các bạn duy trì việc học tiếng Trung online trên website của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

 

Bình luận

Tin tức mới