LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1365
  • 5,226,960

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 04

  05/10/2017

>> Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 03

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Đề HSK cấp 1 số 04 sau nhé:

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Đề HSK cấp 1 số 04 trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

第一部分: 1.X   2.X  3.√  4.√  5.√ 
第二部分: 6.A  7.B  8.C  9.B  10.B 
第三部分: 11.A  12.D  13.B  14.F  15.E
第四部分: 16.C  17.A  18.C  19.C  20.A

Hết

Phần nội dung nghe:

第一部分

1.三本书   2.对不起   3.很漂亮   4.买衣服    5.二零零八年

第二部分

6.他在睡觉呢。  

7.你怎么了,不高兴了?  

8.太热了,有水吗?我想喝水。  

9.现在不是下午一点十分。

10.他去火车站了。

第三部分

11.   男:前面那个医生叫什么名字?

   女:他?他叫李明。

12.   女:喂,你回家了?

        男:没,我们在出租车上,我去学校。

13.   男:你坐几点的飞机?

        女:上午九点。

14.   女:谢谢你的水果。

        男:不客气。你多吃苹果。

15.   男:这些人是谁?

        女:他们都是我在中国认识的朋友。

第四部分

16.   下个月,我去北京。

        问:他什么时候去北京?

17.   他是小学老师,他有很多学生。

        问:他是哪儿的老师?

18.   他是我儿子的同学,听儿子说,他在医院工作。

        问:谁在医院工作?  

19.   我在那儿住三天,星期天回来,再见。

        问:他哪天回来?

20.   他的汉语很好,他会写不少汉字。

        问:他的汉语怎么样?

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉhọc tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới