LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1696
  • 5,291,936

Nghe kể chuyện tiếng Trung: Chó sói đến rồi

  19/04/2017

Nghe là một kỹ năng quan trọng nhất và đứng đầu trong bốn kỹ năng nghe – nói – đọc –viết trong quá trình học tiếng Trung.

Với tôn chỉ là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội, Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giới thiệu đến tất cả mọi người đang học tiếng Trung chương trình “Nghe kể chuyện tiếng Trung”. Để thuận tiện cho các bạn học tiếng Trung, Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi bổ sung thêm phần text của file nghe, gồm: chữ Hán, phiên âm và bản dịch tham khảo.

Hôm nay, Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi giới thiệu câu chuyện: Chó sói đến rồi, các bạn hãy cùng nghe nhé:

狼来了Láng lái le Chó sói đến rồi

从前有个放羊娃,每天都去山上放羊。

Cóngqián yŏu gè fàngyáng wá, měitiān dōu qù shān shàng fàngyáng.

Ngày trước có một đứa trẻ chăn dê, hàng ngày đều lên núi chăn dê.

一天,他觉得十分无聊,就想了个捉弄大家寻开心的主意。他向着山下正在种田的农夫们大声地喊:狼来了,狼来了,救命啊。

Yì tiān, tā jué de shífēn wúliáo, jiù xiăng le gè zhuōnòng dàjiā xúnkāixīn de zhŭyì. Tā xiàng zhe shān xià zhèngzài zhòngtián de nóngfūmen dàshēng de hăn: “Láng láile, láng láile, jiùmìng ā.”

Một hôm, nó cảm thấy vô vị, liền nghĩ cách trêu chọc mọi người cho vui. Nó hét to với những người nông dân đang làm ruộng ở dưới chân núi: “Chó sói đến, chó sói đến, cứu cháu với.”

农夫们听到喊声急忙拿着锄头和镰刀往山上跑,他们边跑边喊:不要怕,孩子,我们来帮你打恶狼。农夫们气喘吁吁地赶到山上一看,连狼的影子也没有。

Nóngfūmen tīng dào hănshēng jímáng názhe chútou hé liándāo wăng shān shàng păo, tāmen biān păo biān hăn: “Bú yào pà, háizi, wŏmen lái bāng nĭ dă èláng.” Nóngfūmen qì chuăn xū xū de găn dào shān shàng yí kàn, lián láng de yĭngzi yě méiyŏu.

Những người nông dân nghe thấy tiếng hét liền vội vàng cầm cuốc và liềm chạy lên núi. Họ vừa chạy vừa nói: “Cháu bé, đừng sợ, bọn ta đến đánh đuổi chó sói giúp cháu đây.” Những người nông dân chạy lên đến hơi, thở không ra hơi nhìn xung quanh chẳng thấy con sói nào.

放羊娃哈哈大笑:真有意思,你们上当了。农夫们生气地走了。

Fàngyáng wá hāhā dà xiào: “Zhēn yŏu yìsi, nĭmen shàngdàngle.” Nóngfūmen shēngqì de zŏu le.

Đứa trẻ chăn dê liền cười váng lên: “Hay quá, mọi người bị lừa rồi.” Những người nông dân tức giận bỏ đi.

第二天,放羊娃故伎重演,善良的农夫们又冲上来帮他打狼,可还是没见到狼的影子。放羊娃笑得直不起腰:“哈哈哈哈,你们又上当了,哈哈哈哈。

Dì èr tiān, fàngyáng wá gùjìchóngyăn, shànliáng de nóngfūmen yòu chōng shàng lái bāng tā dă láng, kě hái shì méiyŏu jiàn dào láng de yĭngzi. Fàngyáng wá xiào de zhí bù qĭ yāo: “Hāhā hāhā, nĭmen yòu shàngdàngle, hāhā hāhā.

Ngày thứ hai, đứa trẻ chăn dê “bổn cũ soạn lại”, những người nông dân tốt bụng lại xông lên núi giúp nó đánh đuổi chó sói, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con sói nào. Đứa trẻ chăn dê ôm bụng cười: “Ha ha ha, mọi người lại bị lừa rồi, ha ha ha.”   

大伙对放羊娃一而再再而三地说谎十分生气,从此再也不相信他的话了。

Dàhuŏ duì fàngyáng wá yī’érzài zài’érsān de shuōhuăng shí fēn shēngqì, cóngcĭ zài yě bù xiāngxìn tā de huà le.

Mọi người vô cùng tức giận trước sự điêu toa hết lần này đến lần khác của đứa trẻ chăn dê, từ đó không bao giờ tin lời của nó nữa.

过了几天,狼真的来了,一下子闯进了羊群,放羊娃害怕极了,拼命地向农夫们 喊:狼来了,狼来了,快救命呀,狼真的来了。

Guò le jĭ tiān, láng zhēn de láile,    yí xià zĭ chuăng jìnle yángqún, fàngyáng wá hàipà jí  le, pīnmìng de xiàng nóngfūmen hăn: “Láng láile, láng láile,  kuài jiùmìng ya, láng zhēn de lái le.”

Mấy hôm sau, chó sói đến thật, xông vào bầy dê, đứa trẻ chăn dê sợ quá, liền hét lên: “Sói đến rồi, sói đến rồi, mau cứu cháu với, sói đến thật rồi ạ.”

农夫们听到他的喊声,以为他又在说谎,大家都不理睬他,没有人去帮他,结果放羊娃的许多羊都被狼咬死了。

Nóngfūmen tīng dào tā de hănshēng, yĭwéi tā yòu zài shuōhuăng, dàjiā dōu bù lĭcăi tā, méiyŏu rén qù bāng tā, jiéguŏ fàngyáng wá de xŭduō yáng dōu bèi láng yăosĭ le.

Mọi người nghe thấy tiếng hét, nghĩ rằng nó lại nói dối, mọi người đều mặc kệ nó, không ai đi giúp nó nữa, kết quả là chó sói đã cắn chết rất nhiều dê của đứa trẻ.

Câu chuyện Chó sói đến rồi đến đây là hết. Các bạn hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè của mình – những người cũng đang học tiếng Trung giống như bạn nhé. Và đừng quên duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi.

Bình luận

Tin tức mới