LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 1865
  • 4,606,012

Khẩu quyết phép cộng tiếng Trung

  17/04/2017

Chắc chúng ta rất ít để ý và hỏi xem phép cộng trong tiếng Trung ví dụ như: 1 + 1 = 2 nói như thế nào

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với tất cả các bạn đang học tiếng Trung khẩu quyết phép cộng trong tiếng Trung. Các bạn hãy nghe và đọc theo bài khẩu quyết sau nhé:

Khẩu quyết phép cộng: 加法口诀

1+1=2 一加一等于二 yī jiā yī děng yú èr

1+2=3 一加二等于三 yī jiā èr děng yú sān

1+3=4 一加三等于四 yī jiā sān děng yú sì

1+4=5 一加四等于五 yī jiā sì děng yú wǔ

1+5=6 一加五等于六 yī jiā wǔ děng yú liù

1+6=7  一加六等于七 yī jiā liù děng yú qī

1+7=8 一加七等于八 yī jiā qī děng yú bā

1+8=9 一加八等于九 yī jiā bā děng yú jiǔ

1+9=10 一九等于十 yī jiā jiǔ děng yú shí

 

2+1=3 二加一等于三 èr jiā yī děng yú sān

2+2=4 二加二等于四 èr jiā èr děng yú sì

2+3=5 二加三等于五 èr jiā sān děng yú wǔ

2+4=6 二加四等于六 èr jiā sì děng yú liù

2+5=7  二加五等于七 èr jiā wǔ děng yú qī

2+6=8 二加六等于八 èr jiā liù děng yú bā

2+7=9 二加七等于九 èr jiā qī děng yú jiǔ

2+8=10 二加八等于十 èr jiā bā děng yú shí

 

3+1=4 三加一等于四 sān jiā yī děng yú sì

3+2=5 三加二等于五 sān jiā èr děng yú wǔ

3+3=6 三加三等于六 sān jiā sān děng yú liù

3+4=7 三加四等于七 sān jiā sì děng yú qī

3+5=8 三加五等于八 sān jiā wǔ děng yú bā

3+6=9 三加六等于九 sān jiā liù děng yú jiǔ

3+7=10 三加七等于十 sān jiā qī děng yú shí

 

4+1=5 四加一等于五 sì jiā yī děng yú wǔ

4+2=6 四加二等于六 sì jiā èr děng yú liù

4+3=7 四加三等于七 sì jiā sān děng yú qī

4+4=8 四加四等于八 sì jiā sì děng yú bā

4+5=9 四加五等于九 sì jiā wǔ děng yú jiǔ

4+6=10 四加六等于十 sì jiā liù děng yú shí

 

5+1=6 五加一等于六 wǔ jiā yī děng yú liù

5+2=7 五加二等于七 wǔ jiā èr děng yú qī

5+3=8 五加三等于八 wǔ jiā sān děng yú bā

5+4=9 五加四等于九 wǔ jiā sì děng yú jiǔ

5+5=10 五加五等于十 wǔ jiā wǔ děng yú shí

 

6+1=7 六加一等于七 liù jiā yī děng yú qī

6+2=8 六加二等于八 liù jiā èr děng yú bā

6+3=9 六加三等于九 liù jiā sān děng yú jiǔ

6+4=10 六加四等于十 liù jiā sì děng yú shí

 

7+1=8七加一等于八 qī jiā yī děng yú bā

7+2=9 七加二等于九 qī jiā èr děng yú jiǔ

7+3=10 七加三等于十 qī jiā sān děng yú shí

 

8+1=9 八加一等于九 bā jiā yī děng yú jiǔ

8+2=10 八加二等于十 bā jiā èr děng yú shí

 

9+1=10 九加一等于十 jiǔ jiā yī děng yú shí

Bây giờ các bạn đã biết cách nói 1 + 1 = 2 trong tiếng Trung chưa, thật đơn giản phải không nào.

Buổi học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội đến đây là kết thúc.

Các bạn đừng quên học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

Bình luận

Tin tức mới