LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1273
  • 5,226,868

Sai sai sai rồi: 02 Lời nói của người làm chứng thứ nhất

  17/10/2021

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

错、错、错!2.第一个证人的话

I. 生词(Từ mới

1.证人zhèngrén: người làm chứng

2.前边qiánbiān: phía trước

3.走来走去zǒu lái zǒu qù: đi đi lại lại

4.看见kàn jiàn: nhìn thấy

5.门mén: cửa, cổng

6.里边lǐbiān: bên trong

7.躺tǎng: nằm

8.孪生luánshēng: sinh đôi  

9.姐妹jiěmèi: chị em

10.头发tóufa: tóc

11.看起来kàn qǐlái: xem ra

12.杯子bēizi: cái cốc

13.些xiē: một ít

14.脸liǎn: mặt

15.氰化物qínghuàwù: cyanide

16.下面xiàmiàn: bên dưới

17.本子běnzi: quyển sổ

18.事情shìqíng: sự việc

19.妹妹mèimei: em gái

20.人们rénmen: mọi người

21.自杀zìshā: tự sát

22.自己zìjǐ: tự mình

23.心xīn: trái tim, tấm lòng

II. 中文实录Bản text chữ Hán

Bản đọc tốc độ chậm:

Bản đọc tốc độ thường:

那个地方很不错,像个大公园,那里的房子很大,也很好看。那个小姐是在一个最漂亮的小红楼里死的。中午的天气很热,打电话的男人拿着信,在小红楼前边走来走去,看见李亮警官和王明警官的汽车,他马上跑过来。

“我是打电话的人。”他对警官们说,“今天上午10点,我来这里给林对对送信。”他给李亮警官看他要送的信。信上写的字很漂亮,寄信的人叫陈飞,应该是一个男人的名字。

“我来的时候,房子的门是开着的,我就说:“请问,林对对在家吗?”没有人说话,也没有人出来,但是我听到房子里有电视的音乐,所以我又说:“请问林对对在家吗? ”还是没有人说话,没有人出来……我想知道为什么房子的门开着,电视也开着,但是没有人出来,就从开着的门往里边看了 一下,就看见那个小姐躺在房间的地上……”

“你认识她吗?”李亮警官问送信的男人。

“不,不认识。我常常给她们送信、送礼物,但是我不认识她们。”

“她们?”李亮问。

“是的,她们。她们是孪生姐妹。她们的名字一个叫林双双,一个叫林对对。我看见过她们,但是有意思的是,我不知道她们谁是林双双,谁是林对对。她们两个人长得非常像。她们穿的衣服常常是一样的,头发也一样,她们看起来就像一个人一样。”

“她们的信很多吗?”李亮问。“很多。这个叫陈飞的先生常常给她们写信送礼物。两个月前,他常常给林双双写信送礼物,现在常常给林对对写信送礼物。”

李亮和王明走进那个小红楼。他们看见电视开着,有人在电视里高兴地唱着。房子里的东西都很新,很漂亮,也很贵。李亮想,这姐妹两个人一定很有钱。

死了的那个小姐躺在一个房间的地上,像在睡觉,她的身体前边有一个杯子,杯子里有一些水。她非常漂亮,可是脸很红,李亮和王明看了,马上就知道,这是因为喝了一种不好的药,那种药叫氰化物。喝了氰化物的人,死后脸都很红。

李亮还看见那个小姐的衣服上有个东西。他拿起来看了看,是信,信很短,信上写着几个字:我很累,我走了。下面写着名字:林双双;还写着时间:6月8号。

李亮警官看完了房间,拿出一个本子,在本子上写下听到和看到的这些事情:

今天是6月9号,星期五,上午11 点15分,一个送信的男人看见一个小姐在家里死了。这个家里有两个孪生姐妹,姐姐叫林双双,妹妹叫林对对,她们长得非常像,看起来像一个人一样,人们常常不知道她们谁是姐姐双双,谁是妹妹对对。

昨天,不知道为什么,姐姐双双死了,她死的时候躺在家里的地上;人们找妹妹对对,但是不知道她在哪里。有个叫陈飞的男人,两个月前常常给姐姐写信送礼物,现在喜欢给妹妹对对写信送礼物……姐姐林双双自杀了,是不是因为那个叫陈飞的男人不喜欢自己了?可是因为她们太像了,那个送信的人不知道死的是姐姐双双,还是妹妹对对。

李亮还在本子上这样写:

那个小姐的衣服上有个东西,那是信。信上告诉人们她是自杀的,信上写着的名字是林双双,但是事情不一定真是这样。

这个死了的小姐真的是林双双吗?她真的是自杀吗?李亮和王明心里都在想着这样两个很难的问题。

III.练习(Bài tập)

根据故事选择正确答案(Chọn đáp án đúng dựa theo câu chuyện)

1.打电话的人来这个房子做什么?

A.来送信                                                     B.来找那个小姐

2.住在这个房子里的孪生姐妹叫什么名字?

A.姐姐叫双双,妹妹叫对对                     B.姐姐叫对对,妹妹叫双双

3.陈飞两个月前给谁写信送礼物?现在给谁写信送礼物?

A.两个月前给对对,现在给双双             B.两个月前给双双,现在给对对

4.死了的小姐的脸为什么很红?

A.她病了                                                     B.她喝了氰化物

5.那个小姐衣服上的信里写了什么?

A.她是自杀的                                             B.别人杀了她

IV.译文(Bản dịch

Lời nói của người làm chứng thứ nhất

"Nơi đó thật tuyệt vời, giống như một công viên lớn, căn hộ ở đó rất rộng cũng rất đẹp. Cô gái đó chết trong tòa nhà đẹp nhất tên Tiểu Hồng. Thời tiết buổi trưa rất nóng, người đàn ông gọi điện thoại cầm thư đi đi lại lại trước tòa nhà Tiểu Hồng, khi nhìn thấy xe ô tôt của cảnh sát viên Lý Lượng và Vương Minh, liền vội vàng chạy lại.

Anh ta nói với các cảnh sát: “Tôi là người gọi điện. 10h sán nay, tôi đến đây để đưa thư cho Lâm Đối Đối”. Anh ta đưa cho viên cảnh sát Lý Lượng xem bức thư mà anh ấy phải chuyển. Chữ trên bức thư rất đẹp, người gửi là Trần Phi, chắc là tên của một người nam giới.

“Lúc tôi đến, cửa phòng đang mở, tôi liên nói ‘Xin hỏi, Lâm Đối Đối có nhà không?’ Không có ai trả lời, cũng không có ai ra, nhưng tôi nghe thấy trong nhà có tiếng tivi, do đó tôi lại nói: ‘Xin hỏi, Lâm Đối Đối có nhà không?’ Vẫn không có ai trả lời, không có ai ra... Tôi muốn biết tại sao cửa phòng mở, ti vi bật, nhưng không có ai ra, liền nhìn vào trong nhà qua cửa đang mở, thì nhìn thấy một cô gái nằm ở trên sàn nhà.

“Anh nhận ra cô ấy không?” Viên cảnh sát Lý Lượng hỏi người đàn ông đưa thư.

“Không, không nhận ra. Tôi thường chuyển thư, chuyển quà cho bọn họ, nhưng không quen biết bọn họ.”

“Bọn họ” Lý Lượng hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ. Họ là chị em sinh đôi. Một người tên là Lâm Song Song, một người tên là Lâm Đối Đối. Tôi đã từng gặp bọn họ, nhưng điều thú vị là, tôi không biết bọn họ ai là Lâm Song Song, ai là Lâm Đối Đối. Hai người bọn họ rất giống nhau. Quần áo họ mặc thường giống nhau, tóc cũng giống nhau, trông hai người bọn họ như là một người.”

“Bọn họ có nhiều thư không?” Lý Lượng hỏi. “Rất nhiều. Cái cậu Trần Phi này thường viết thư tặng quà cho Lâm Đối Đối.”

Lý Lượng và Vương Minh đi vào trong tòa nhà Tiểu Hồng. Họ nhìn thấy tivi đang bật, trong ti vi có người đang vui vẻ hát. Đồ trong nhà đều rất mới, rất đẹp, cũng rất đắt. Lý Lượng nói, hai chị em nhà này chắc là rất giàu.

Cô gái đã chết đó nằm ở trên sàn trong một căn phòng, giống như đang ngủ, phía trước cơ thể cô ấy có một cái cốc, trong cốc có một chút nước. Cô ấy rất đẹp, nhưng mặt rất đỏ, Lý Lượng và Vương Minh vừa nhìn là biết ngay, là vì đã uống một loại thuốc độc. Loại thuốc này tên là cyanide. Người uống loại thuốc này, sau khi chết mặt sẽ đỏ.

Lý Lượng còn nhìn thấy trên quần áo của cô gái đó có một thứ. Anh ấy cầm lên xem, là bức thư, thư rất ngắn, chỉ viết có mấy chữ: Tôi rất mệt mỏi, tôi đi đây. Phía dưới đề tên: Lâm Song Song; còn ghi thời gian ngày 8-6.

Viên cảnh sát Lý Lượng xem xong căn phòng, lấy ra một quyển sổ, ghi lại những nội dung nghe thấy, nhìn thấy vào quyển sổ.

Hôm này là thứ 6 ngày 9-6, lúc 11h15 phút sáng, một người đàn ông đưa thư nhìn thấy một cô gái chết ở nhà. Nhà này có 2 chị em sinh đôi, chị tên là Lâm Song Song, em tên là Lâm Đối Đối, họ trông rất giống nhau, nhìn trông giống như là một người vậy, mọi người thường không biết họ ai là cô chị Song Song, ai là cô em Đối Đối.

Hôm qua, không biết tại sao cô chị Song Song chết, lúc chết cô ấy nằm trên sàn nhà; mọi người tìm cô em Đối Đối nhưng không biết cô ấy ở đâu. Có một người đàn ông tên là Trần Phi, hai tháng trước thường gửi thư tặng quà cho cô chị, giờ lại thích viết thư tặng quà cho cô em Đối Đối. Cô chị Lâm Song Song tự tử, không biết có phải là do người đàn ông Trần Phi đó không thích mình nữa không? Khả năng là họ giống nhau quá, nên người đưa thư không biết người chết là cô chị Song Song hay là cô em Đối Đối.

Lý Lượng còn viết ở trong sổ rằng:

Trên quần áo của cô gái đó còn có một thứ, đó là thư. Trong thư nối với mọi người là cô ấy tự tử, tên được viết trên thư là Song Song, nhưng sự việc chưa chắc là như vậy.

Cô gái đã chết này thật sự là Lâm Song Song phải không? Cô ấy thật sự tự sát phải không? Lý Lượng và Vương Minh trong lòng đều nghĩ đây là hai câu hỏi khó.

V.练习答案(Đáp án

1.A   2.A   3.B   4.B   5.A

Link 1: >> Sai sai sai rồi: 01 Có một cô gái đã chết

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG BẮC KINH

Địa chỉ: Số 1 ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Zalo tư vấn lớp học: 0904593900

FB: https://www.facebook.com/trungtamngoaingubackinh

Bình luận

Tin tức mới