LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 2055
  • 4,606,202

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 22

  22/10/2017

>> Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 21

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu file đọc bài hội thoại và đoạn văn của mỗi bài trong Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 để giúp các bạn học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh ôn tập củng cố từ vựng, nâng cao khả năng đọc chữ Hán của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ tập 2 cũng như tăng cường luyện nghe tiếng Trung.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Bài số 22 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1 nhé:

Phần 1: Hội thoại

记者:你们好!我是记者,想请你们谈谈。

众人:好。

记者:请问,你们是做什么工作的?

山田:我来中国前也是一名记者。

玛丽:我以前是英语老师。

安娜:我是大学生。

山田:现在我们都是学生。

记者:你们有什么爱好?

玛丽:我喜欢写汉字。汉字很难写,可是很有意思。

安娜:我喜欢看京剧,京剧里的衣服很好看,音乐也好听。

山田:我的爱好是体育,我喜欢中国功夫。

记者:是吗?那请你表演表演,好吗?

山田:现在还不行,以后吧。

Từ mới

- 名 míng: lượng từ dùng để cho nghề nghiệp

- 功夫 gōngfū: võ thuật

- 表演 biǎoyǎn: biểu diễn

Dựa vào nội dung bài hội thoại phán đoán đúng sai:

1. 山田以前是记者。(√)

2. 玛丽以前教英语。(√)

3. 玛丽喜欢写汉字,她觉得汉字很有意思。(√)

4. 安娜喜欢看京剧,她觉得京剧里的衣服很好看。(√)

Phần 2: Đoạn văn

山田、安娜和玛丽是我的同班同学。我们常常一起聊天儿。山田说他喜欢中国功夫,他每天都练习。玛丽说她的爱好是中国书法,她觉得书法太有意思了。安娜喜欢看京剧,她说京剧里的衣服真漂亮。我的爱好是旅行,中国有很多好玩儿的地方,上海、西安、杭州、桂林......啊,太多了!这些地方我都想去,我一定要去。

Từ mới

- 同班 tóngbān: cùng lớp

- 好玩儿 hǎowánr: vui chơi

- 地方 dìfang: nơi, chỗ

- 上海 Shànghǎi: Thượng Hải

- 西安 Xī’ān: Tây An

- 杭州 Hángzhōu: Hàng Châu

- 桂林 Guìlín: Quế Lâm

Dựa vào nội dung đoạn văn trả lời câu hỏi:

1. 山田、安娜、玛丽在一个班学习吗?(对)

2. 山田有什么爱好?(山田的爱好是中国功夫。)

3. 玛丽喜欢什么?(玛丽喜欢中国书法。)

4. 安娜觉得京剧里的衣服怎么样?(安娜觉得京剧里的衣服真漂亮。)

5. “我”喜欢什么?“我”想去哪些地方旅行?(“我”喜欢旅行,想去上海、西安、杭州、桂林。)

Phần 3: Chọn chữ Hán trong ngoặc điền vào chỗ trống:

1. 祝你生日_____乐。(快/块)

2. 玛丽喜欢_____京剧。(喝/唱)

3. 请你谈谈_____己的爱好。(白/自)

4. 下星期我要去_____行。(派/旅)

5. 听音乐的时候,心_____很愉快。(情/请)

6. 她对画画儿_____感兴趣。(很/银)

7. 请问,听_____课老师的_____公室在哪儿?(力/办)

8. 今天下午我_____习书法,晚上锻_____身体。(炼/练)

9. _____不起,我们什么_____候出发?(对/时)

10. 学_____的食堂里有_____子吗?(饺/校)

Chú ý: Bôi đen phần trong ngoặc đơn để xem đáp án.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài số 22 - Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán tập 1.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội liên tục cập nhật, chia sẻ tài liệuhọc tiếng Trung hay nhất để các bạn duy trì việc học tiếng Trung online trên website của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới